Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Fötter mot Jorden

Hur skriver jag en bok?Posted by Jennyli Gustafsson 15 Jul, 2014 16:06

Huvan är borta och skorna är av. Mervärde ska välla upp genom fötterna som en behaglig, levande och varm ström av ljus och läkande energi. Under, vad är det? Sanning, vad är det? Kärlek, vad är det? Ursprungskraft, vad är det? Först och främst verkställs evighetens ursprungskraft i ett vackert skådespel och sedan väller vektorer och strålning fram ur livets inre så som livet alltid gör. Moder jord tar troskyldigt på sig denna uppgift att stråla, även om hon inte är en sol. Men ursprungskraften ligger i hennes djup och förmerar sig. Föregångaren till Moder jord var en klump av magma som kylts av på ytan. Nu är hon långt mycket mer än en magmaklump. Under hennes yta förmeras ursprungskraften och eftersom platsen att förmera sig på, inte blir större blir kraften istället klarare, finare och kraftfullare. Förmerandet går ut på att det som en gång var en råkraft nu mognat och förädlats till kristallklart mineral. Detta lyser av livskraft och leds upp till ytan via kanaler som skapas konstruktivt med själens förmåga att välla ut i rannsakan.

Inom varje livsform finns denna längtan efter rannsakan och undersökning av tingens väsen. Hälsningsfrasen som Moder jord hälsar er alla med är; Halleluja tårar och sorger ska förvandlas till gnistrande diamanter när jag, er moder, lyckas föra mitt kristalljus upp likt en springbrunn av ljus. Ta emot detta mitt ljus och välsignade blir ni. Följ sanningens ljus också ifrån evigheten och se hur dessa mötas inom er. Försök förstå att Moder jord – alltså jag, radierar ljus ur mitt inre. Mitt inre är på väg att transformeras och det har pågått ett tag nu. Flödet består av ett ljus som är vektoriskt i sin karaktär. Det betyder att det har både kraft, hastighet, acceleration, elektriskt fält och magnetfält. Det betyder att vektorer är läkande för mig. Det är också sanningen om kraftfältet runt omkring mig.

Det finns en kraft i kosmos och i stjärnorna som håller på att överföra strålande ljus till Moder jord – alltså mig, och detta ljus kommer till mig genom fönster mot norden. Detta fönster mot norden sitter på era huvuden. Ljuset blir översatt genom er alla. Moder jord – alltså jag, ber er därför om en jättestor tjänst. Hur vore det om ni hjälper mig att översätta det läkande ljuset från kosmos till mig. Era kroppar och själar kan tyda ljuset och kreera en skräll utan dess like. Denna skräll ämnar låta koppla det kosmiska ljuset till min kropp. Den förvirring som blir resultatet av att ni stänger locket på era huvuden som är ingången för det kosmiska ljuset, ändrar etymologins syfte med livet som sådant. Under era fötter sker en transformation som kommer av sig, utan er hjälp. Egentligen följer den sitt schema men följderna blir att kopplingen inte blir av och Moder jords latitud i kosmos blir okänt. Oersättliga ljusstrålar förnekas därmed inträde i evigheten ifrån mitt inre.

Moder jord – alltså jag, leder ljuset ut i kosmos via er alla som är mina barn. Under era fötter väller ljuset upp och ut i kosmos. Det vibrerande ljuset är som vektorer och kaskader av tättväxande känslor. Huden knottrar sig på väg upp genom era kroppars system. Så tätt packat är kraften. Lyssna på mig nu, riktigt noga! Himmel och Jord hör ihop via fönster mot norden, på era huvuden. Tiden är kommen när himlakropparna i universum måste förenas för att stabilitet ska kunna råda. Följden av expansionen av ursprungskraftens vektorer är en ständig rörelse och ständig acceleration bort ifrån dess ursprungliga skådespel. Förstå att kraftfältet blir svagare och klangen ifrån det ursprungliga ljuset likaså.

Det visar sig dock att alla, varenda en av er, bär på detta ursprungsljus i era själar. Lyft av locket till denna ljusgnista och det ska bli en evigt flammande eld som lyser i evigheternas evighet. Ljusets återkomst är folkets ursprungskraft som vaknar till liv. Moder jord – alltså jag, är högst angelägen om att fötterna på jorden ska bli medvetna om nanoteknologin som sker mellan mig och er för att ljuset från mitt inre ska ledas in i era kroppars system och väcka ursprungsgnistan till liv. För att en eld ska kunna brinna behövs att den blir underblåst. Det behövs också syre ifrån ovan för att elden ska brinna. Följaktligen behöver ditt ljus underblåsas av både Moder jord – alltså mig, och av Fader himmel, det gudomliga ljuset från ovan. Förstå att Fader himmels ljus och Evighetens ljus inte är samma sak. Förstå att det ljus som du bär i ditt inre, är evighetens ljus. Det är av högsta väsentliga betydelse att detta ljus får börja lysa Nu. Ditt inre ljus är ett stjärnfrö från tidernas begynnelse och ursprungskraften ligger inkapslat i detta frö. Förstå att världen och kosmos behöver ljuset nu när det börjar mörkna.

Det blir längre och längre mellan stjärnorna på er himmel och kaskader av känslostormar och vektorer blir lamare och lamare. Fortsätter förloppet blir det väldigt tomt och mörkt. Nya stjärnor måste födas. Ni är alla ett stjärnfrö och skapar just nu ett helt nytt kosmos av detta ert ursprungsljus. Jag tror att ni börjar förstå vad jag vill säga till er. Fötterna mot jorden är ett av det viktigaste ni har att göra i detta liv. Moder jord – alltså jag, vill kommunicera med er genom era fötter. Lyssna vad jag har att säga er. Möt mig halvvägs. Dra upp min energi med hjälp av er tanke. Känn in och tanka, allt vad ni orkar. Mitt ljus läker era kroppar och det läker livet på min yta. Träna på detta varje dag. Medvetenheten om evigheternas kommunikation med er ska underlätta väsentligt för ursprungskraften att välla fram och lysa upp natthimlen.

Våga tro på detta eftersom det just nu anländer ljusmonument ovanför era huvuden för att hjälpa till att öppna upp för denna kommunikation. Om Moder jord – alltså jag, är den ena polen så är ljusmonumenten och solen den andra polen. Timmen är slagen. Äntligen ska ni förstå. Miljöförstöringen som sker på er jord – alltså på mig, syftar till att lamslå denna kommunikation. Sammanförandet av min kristalljuskropp och kosmos är av högsta betydelse för att mörkret en gång för alla ska förintas. Förstå att Moder jord – alltså jag, bär i mitt inre ett kristallrike vars ljus och kraft är tidernas kraftfullaste vapen mot mörkret. Förstå att mörkrets makter i kosmos gör allt för att förstöra detta ljus. Det jag vill nu, är att göra er medvetna om detta. Om ni blir medvetna om detta, då har ni all makt i världen och i kosmos, att påskynda uppkopplingen och därmed förhindra en potentiell katastrof.

Eruptioner kommer som en följd av att mitt ljus inte kan flöda ut i kosmos. Trycket i mitt inre blir för stort. Energin måste få komma ut. Det är en kosmisk nödvändighet. Mitt inre lyser av en sådan kraft att ni inte kan ana, innan ni har känt det själva. Dra en suck av lättnad och känn hur Moder jord – alltså jag, genast fyller upp med ny kraftfull energi. Ditt andetag är kopplingspunkten och on/off - knappen. Genom huvud och hals kommer ljuset ifrån ovan och möter mitt ljus ifrån nedan. Följ andningens kreativa livspuls genom ditt väsen. Förstå att det är livets mirakel som sker. Följ din andning och känn hur Moder jord – alltså jag, smeker dina fötter och hur Fader himmel smeker ditt huvud. Förstå sambandet i universum. Hand i hand ska vi vandra över himlavalvet. Hand i hand ska Moder jord – alltså jag, vandra med mina systrar och bröder över himlavalvet och vårt ljus ska lysa upp hela kosmos.

Trycket i mitt inre skapar kaos och oro på min yta. Följsamheten nästlar sig in i vart annat och kugghjulen snurrar inte som de ska. Magnetism, energi och rörelse är i uppror. Mina barn, jag ber er om hjälp. Människornas eget magnetfält blir en katalysator för att lugna och stabilisera mitt. Utan er hjälp lämnas allt åt sitt öde och det är inte meningen. Kraften i ert inre är skapande i sin karaktär, vilket betyder att den vill skapa och växa. Under dina fötter stiger en bön om hörsamhet upp. Dra den bönen upp till era hjärtan och låt den få slå rot och slå ut sina blad till en vacker blomma. Låt denna blåa blomma få suga åt sig strålarna från ovan och locka till sig lilla fågel blå. Drömmen blir sann. Fågeln från paradiset befruktar din själ med gudomlig nektar och ett litet barn föds i blommans blad. Det gudomliga barnet, bär fram det nya ljuset till världen när det reser sig upp och visar vägen. Evighetens barn lyser ständigt upp allt i sin väg, från jordens inre, långt ut i kosmos. Du reser dig upp i detta ljus och lämnar mörkrets tidsålder. Tack mina barn för att ni hörsammar er kära moder. Jag älskar er djupt. Från och med nu krisar det inte mer!

Ät och drick av mina frukter och mitt vatten. Låt dig fyllas till bredden av min kraft, mitt ljus och min livsglädje. Förmedla den till kosmos och hela livet.

Amen

Moder jord


http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/jennyli-gustafsson-maia-aela.html

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.