Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Hut går inte hem!

Hur skriver jag en bok?Posted by Jennyli Gustafsson 29 Apr, 2014 14:46


Änglarna jublar i skyn över att vandrande änglar på jorden förbereder sig på att kämpa tillsammans för vakenheten. Moder jord AB är ett projekt som inte går ut på att tjäna pengar, utan det går ut på att väcka människorna till insikt om ett liv utan pengar. Money can´t buy you love! Attraktionen som ni människor känner till pengar och allt det som pengar kan ge er, förblindar era själar. Människornas taktik för att förtjäna sina pengar i blod, svett och tårar är inte tjänbart längre. Hämta mod att se varifrån och varthän. Hämta mod att se mönstret som vävs upp framför era ögon. Manifestera era liv utifrån detta mönster. Medvetandegör er själva om vad själen egentligen vill. Hut går visserligen hem, men det är inte rätt taktik i dessa tider.

Huta inte åt er själ att stilla sig. Mitt barn, det är du och ingen annan som tämjer din själ. Hur vill du att din själ ska se ut? Människors själar vill blomma nu. Ytterst är människans själ inget mindre än Gud själv. Människans själ är vare sig mer eller mindre. Huta inte åt din själ att tygla sig i sin blomstringsfas. Förneka inte din själ att blomma. Förbjud inte din själ att slå ut sina blad i full prakt. Hutandet som ni gör åt era själar är oftast inget annat än en rädsla att göda era egon. Människans hutande är inlärt sedan långa tider och förvissningen om att ni inte ska tro att ni är något är förunderligt stark. Mitt råd till dig är att förvissa dig om att ditt eget ansikte är det vackraste som finns och det mest gudomliga som finns.

Människornas ansikten är ljuset på Jorden som tränger igenom de tjocka slöjorna av tvivel, missmod och kris. Halleluja så förunderligt vackert ditt ansikte är när det lyser så klart genom dimmorna. Moder jord – alltså jag, förundras av din skönhet. Följsamheten i din själ värmer mitt moderliga hjärta. Födelsens mirakel är nu äntligen här. Född är Herren och kastar en blick på sin gemål. Förundrad ser Herren sin gemåls ljus lysa genom dina ögon. Förundrad närmar han sig för att ske din vilja! Moder jords ljus lyser genom ditt ansikte och kärleken är ett faktum. Faktum kvarstår att den goda viljan är vägen till himmelriket. Förlåten kan falla. Förlåten som har döljt ditt sanna Jag. Förlåten kan falla och brudslöjan kan lyftas bort från ditt ansikte.

Förlåten som har döljt ditt sanna Jag, faller därför att främlingen inte längre är en främling. Under slöjan som har skymt din sikt har du ändå anat sanningens första kyss. Du har förnummit den där i fjärran. Först när ditt ljus lyser så starkt genom slöjan syns det ända bort till horisonten. Herren Gud i himmelen blir varse detta ljus och vänder sitt ansikte mot dig. Förberedelserna tar fart. Förberedelserna för heligt bröllop mellan Moder jord och Fader himmel inom dig. Gud fader sätter en gyllene krona på ditt huvud och ljuset och kraften från denna krona öppnar porten till det känslornas tempel som finns i ditt bröst. Musiken flödar ur detta tempel tillsammans med alla uppdämda känslor som väntat på att få frigöras. Porten som en gång varit en port till din själs fängelse har nu blivit en port till himmelriket och din själs befrielse.

När porten är öppen får din själ luft. Anden sänker sig över din kropps tempel och ingjuter liv i dig. Förty så skapades världen i ett enda litet andetag med fötterna på Jorden och händerna sträckta mot skyn. Halleluja mitt barn. Möjligheternas land ligger framför dig. Förbered dig på kunskaper som inte är av denna världen. Mönstret framför dig vävs upp och skapar en vacker bild av ditt liv. Människor ser oftast inte denna bild och blir vilsna. Förty så skapades världen, utav jord är du kommen, jord skall du åter bli. Människorna skapades efter första stävjandet i universum. Musik flödade i kosmos och kvarkar och kadenser flätades samman i ett virrvarr av kosmiska flöden och formfragment. Hut går hem, men inte här. Hade hut fått råda före människans tid, hade inga människor blivit till. Förstå att skapelseprocessen är ständigt pågående.

Människan har lärt sig att förneka sina växande kroppar och själar så till den milda grad att utvecklingen och skapelsen nästan avstannat. Fäll upp visiret omgående och se vem du är. Förstå att allt liv är gudomligt och att allt liv är i sin innersta essens skapande. Förstå att du är skapandets förmåga att vara till. Förstå att vore det inte för dig, då funnes ingen gud. Förstå att frälsning är inget annat än en människa som vaknar och inser vem hon är. Frälsning är först och främst en enda stor aha-upplevelse och därmed också det andetag som ingjuter liv i en människa. Förstå hur det hela hänger ihop. Förstå också hur din Bibel försöker bära denna visdom på sitt sätt. Förstå också att det finns många biblar där ute som samtliga söker bära denna visdom. Förstå att den yttersta och mest ursprungliga av alla biblar är ditt eget hjärta.

Ditt hjärta bär all visdom i sin inre kammare, väl försluten tills den dag du låter Moder jords vackra ljus lysa genom ditt ansikte och tala om för Fader himmel att du är beredd att krönas till drottning. Förlåten faller när han sätter kronan på ditt huvud. Den gyllene kronan är nyckeln in till ditt hjärta, himmelriket på jorden.

Moder Jords keruber och änglar förmedlar hennes ord till dig. Följ Moder jords leende från dina fötter ända upp till huvudet. Famla inte i mörker mer. Hennes ljus lyser genom dina ögon som lanternor i mörkret. Du ska visa vägen för många andra vars ögon fortfarande är dunkla. Marken talar ett fantastiskt frigörande språk och Moder jords feer, älvor och andar kommer dig till mötes med det uppstigande kristalljuset från Moder jord. Möt dem med ett öppet sinne och bjud in dem i ditt liv. Änglar och naturandar finns runt dig för att samarbeta med dig så att formen för allt liv inte ska dö ut i sitt eget ständiga åthutande mot sig själv. Följ sanningens ljus och lös upp alla dimslöjor som fördunklar livet.

Hut går inte hem längre. Människans rädsla för att göda sitt ego gör henne tillbakahållen och förminskad. Förlös människorna från sina rädslor och från sitt tvivel med ditt ljus. Moder jords ljus är ditt ljus. Marken som bär dina fötter ger dig näring varje dag. Mästra inte dig själv. Dra en suck av lättnad och låt livet flöda, flöda, flöda i Jesu Kristi namn, Amen!

Moder Jord


För att läsa fler budskap av mig gå till bloggen http://evigheternasbok.blogspot.se/

Du kan också följa "Maia Aela - flickan från planeten Akleja" i hennes frigörande skapelseprocess tillsammans med Ernesto, Inkaättlingen från Peru. Boken hittar du här

http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/jennyli-gustafsson-maia-aela.html  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.