Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Några rader ur hjärtats helande visdom

Hur skriver jag en bok?Posted by Gabrielle Lauréntzen 01 Apr, 2014 14:03

Att få befinna sig i skrivandets skapelseprocess är en underbar gåva.

Något hoppfullt framöver är att en del läkare ordinerar böcker som "medicin" för bland annat utbrändhet och stress. Det är såväl en sanning som stort.

Att få träda in i en bok och bara vara där i, är starkt helande, framför allt andlig litteratur som är så själsligt berikande.

Varmt tack underbara Siljans Måsar Förlag för skapande av möjligheter!Några rader ur kapitlet: hjärtats helande visdom ur Gryningens Epok


Ensam i stilla tystnad inifrån din fullkomlighet, ägna tid åt att dyka in i erkännandet av allt som är du. Accepterandet av allt du är expanderar och befriar dig. Och tiden kommer när du andas acceptansens och tillåtandets andetag och skifte sker. Gott och ont försvinner och du är lycklig bara av att vara allt du är.

Helig kärleksdröm i stilla skönhet forsar som en kaskad in i lycksalighet, när känslorna och allt som är du vant sig att bli accepterade och sedda så som de är.

Tiden är då kommen för samma kärlek som får örter, blommor och träd att växa. Solen att skina värmande. Det som får jorden att snurra, hjärtan att värmas, som håller ihop världen och fyller oss med gudomlig nåd.

Här finner du att den vilt forsande älven mynnar ut i en harmonisk porlande bäck.

Här finner du medvetande i tyst vila.

Här vet du att i var och en finns ursprungliga gudinnor och gudar.

Du vet också att den forsande älven som mynnar ut i bäcken är du.
ur Gryningens Epok av Gabrielle Laurèntzen
  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.