Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Ord.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 11 Jun, 2014 09:06

Ord är som undersköna kristaller, sammanfogade till stjärnor. Att beundra dessa stjärnor ger din själ den andliga näring den tarvar och den utarmade själen blir därmed pånyttfödd i sin själsliga glädje. Att finna ord är såsom att finna underjordens gnistrande skatter och dess verkan är ovärderlig och oskattbar.

I varje mörkt berg finns en ljus hålighet vari orden blommar i sin underjordiska skönhet. Änglarna sitta i ring och vakta ordens stillsamma innebörd. Orden tycks sjunga och ringa och förkunna framtidens ljuva drömmar.

med kärlek Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post33

Flöde.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 31 May, 2014 13:13

I ett blomstrande samhälle tas alla omhand och ges ett lika värde. Ingen är att förglömma och allas unika egenskaper tas tillvara och förvaltas, omvandlas och bidrar till samhällets trygga kunskap. Vi delar i framtiden självklart och generöst med varandra i allt. Rofferiets tid är härmed förbi och ingen önskar längre förmögenheter och tillgångar utöver de nödvändiga och livgivande. Idag stoppas penningflödet i osunda ansamlingar och blir till proppar i samhällets ådror.

I rörelse skapas istället flöde och ljus och allas tillgångar tillhör sålunda alla. Ekonomiska kriser och börsras tillhör härmed det förgångna. I det nya kärleksflödet kommer mycket gott att ske. Fantastiska samarbeten kommer att framträda och vetenskapen genom vitt skilda områden kommer på ett häpnadsväckande vis möjliggöra enorma upptäckter och framsteg. Ingen håller längre sina kunskaper fördolda för egen vinnings skull utan den villkorslösa önskan för framtidens forskare är att dela med sig och därigenom berika sig och sin omvärld.

med kärlek Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post32

Skaparkraft.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 19 May, 2014 09:30

Skaparkraft

Den Gudomliga kraften finns inuti allt och alla, denna skaparkraft finns tillgänglig och den berusar oss stundtals av lycka. Det är den du hör ur den lilla fågelns strupe och det är i denna du ser sommarängens blommor och strån böja sig i den stilla brisen.

I allt du ser finns denna skaparkraft förankrad, tillika i ditt eget hjärta blommar kraften till fullo.


Denna gåva som är oss given ger oss en mångfald möjligheter. I varje stund börjar ett nytt liv, en nyskapelse av ditt jag. Betänk därför att de misstag du tycker dig genomgå föds på nytt, i en ny början och möter sitt nya försök i den rodnande soluppgången.

med kärlek Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post30

Visdom.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 11 May, 2014 12:03

Den teoretiska kunskapen är vitt skild från den självupplevda, förankrade.


Ingen lärd man är vis förrän han upplevt sin lärdom. Härom finns många berättelser.
Två lärda män vandrar tillsammans på en solbelyst, slingrande väg. De går i en uppförsbacke och pratar gemytligt under sin promenad. Den ena mannen går dock tyngre, ty han släpar på alla böcker han genom åren förskansat sig. Den andra mannen går med lätta steg, ty han talar ur hjärtat.

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post29

Ljus.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 05 May, 2014 12:09

Alla tider vilar i eder. Alla stunder vilar i samma stund såsom fågelns ägg vilar i det mjuka redet. Ni är alla var och en ett universum och ni ingår alla i samma skapelse.
Ingen är utanför detta, ingen är för liten eller för stor, ingen för udda eller kantig att hamna där utanför. Ni har alla skapat era egna begränsningar. Ni har därigenom ritat gränser och delat in er i länder och folkgrupper, i rika och fattiga. Ni har skapat er kungar och undersåtar,
slavar och slavdrivare. Den starke har utnyttjat den svage, den utbredande har försökt kväva den begränsade. Allt ska falla och omkullkastas i detta tänkande! Stora lärdomar ligger framför era fötter och gamla kunskaper ska åter väckas till liv. Repetitionerna leder till en galant föreställning och Universums intelligens applåderar!

Från liggande kommer ni upp på era fötter och kan bilda den ring av ljus som till slut ska frälsa världen.
Ni ska upptäcka att ni själva är aktörerna i denna frälsning och att det ni passivt förväntat er leder er själva till aktiv handling i era liv.


Med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post28

Nektar.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 25 Apr, 2014 11:58

Finn er balans mellan himmel och jord och sök er till den andlighetens nektar som bäst är till för er sköra kropp. Var och en av er har en egen blomma, färdigutvecklad för er att besöka. Denna andliga hemvist är för er kännedom och det är i denna ni känner er bekväm och uppfylld.

Detta är naturligt och riktigt och ska så vara. Allas blommor, allas tro är lika sann och riktig för fjärilen som symboliseras av jordmänniskan. Kanske pålyser du nu att du saknar tro? Din egen blomma öppnar sig för dig och du tar emot denna trolösa tro.

Med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post24

Färger.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 14 Apr, 2014 09:25

Vi glömmer så lätt de avigsidor och tunga last vår granne har och ser kanhända endast dennes koketta framsida. Att se en medmänniska i sin helhet kräver ett sinne med vidgat perspektiv och stor förmåga till nyansernas fina energier. Det vi först lär oss är att urskilja svart och vitt, därefter ser vi rött, gult och andra klara färger och efter det urskiljer vi de oändliga blandningar som däremellan uppstår. Till slut kan vi läsa andras färger till fullo och ser igenom dem utifrån och in, vi genomskådare dem.

Med kärlek Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post22

Blommor.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 07 Apr, 2014 15:24

"Idag är många människor såsom sovande blommor som väntar på den första daggdroppen att väcka deras kalkar att öppna sig mot solen.

De nya världar dessa blomögon kan stråla in i är berikande för själ och ande. Ni väcks glimtvis och med varsamhet så att solens strålar öppnar er med mildhet. Ett för hastigt uppvaknande sliter upp era blomstjälkar med rötterna och ni måste därefter mödosamt återplanteras."  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post19
« PreviousNext »