Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Ordets kraft.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 18 Aug, 2014 15:28

Den fullkomliga människan föds ur den ofullkomliga. Sida läggs till sida i livets bok och den blomstringstid som ligger framför oss blir riklig och god.

Sätt dig i stillhet så ditt sinne har möjlighet att öppnas och friläggas. Låt de vackra orden singla ner som gnistrande diamanter från de övre skyarna. Tänk dig ett hav av ord.

Allt som någonsin sagts och allt som någonsin kommer att sägas finns i detta oändliga vatten. Poeter och författare, förkunnare och profeter, alla har de lånat ord från denna gigantiska ocean.

Som en magnet drar du till dig de ord som är vackra och som klingar ljuvligt i ditt öra!Orden lever och vibrerar, de glöder och lyser. I ditt innersta rum, ditt sinnes frid finns mottagandets plats. Orden sjunger och viskar, de berättar och bevarar. Du öppnar din famn och tar förtjust upp dina ord. Orden läker dig och frigör dig, ja, de befriar dig.

med kärlek

Carina

  • Comments(1)//blog.northernlightwriters.com/#post44

Ålderdom.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 08 Aug, 2014 13:02

När din dag går mot sitt slut och ålderns höst träder in, försök att följa denna allé med jämnmod. Dessa träd, med sina höga kronor skiftar och glimmar i rödaste guld, klädda för att leda dig genom de sista åren. Om krämpor och bekymmer gjort din rygg krum och dina leder värker och molar, lyft då din blick mot himlen i din allé och se att där framme skymtar en underbar klarblå sfär. När du till slut ligger på din bädd, redo att resa, sträck dina andliga armar mot ljuset och låt ditt hjärta leda dig dit in. Du kan kalla det himmelriket eller änglariket, namnet bestämmer du efter ditt behag. Hjälpande händer sträcker sig emot dig och drar dig in i ljuset. Däri börjar ditt nästa äventyr, däri kan dina vackraste drömmar och dina skönaste önskningar bli uppfyllda.

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post43

Kunskapens port.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 02 Aug, 2014 12:16

Det du har inom dig innefattar en sammanblandning av ett ljus och ett mörker, ett kunnande och ett varande.

Du är en växt och i denna växt vilar det varande fröets eviga kraft varifrån ditt vetande växer.

Dina blad vänder sig mot solen i form av kunskapens törst och din längtans blommor lyser förhoppningsfulla och sprudlande av livskraft mot evighetens ljus.

Du står inför mycket nytt, du lilla jordeblomma. du har kunskapens port att beträda, dörren är öppen och du kan hjärtligt glädja dig åt den syn du ser innanför.

Du plockar upp din kunskap i din livskorg, likt ett litet människobarn som glädjefyllt fyller sin korg med skogens frukter och bär.

Din vilja att lära är stor och du ivrar och river dig stundom på fruktens taggiga grenar. Försiktigt måste du lära dig vilka frukter som är närande och livgivande och på samma sätt måste du mödosamt inlära vilka frukter som är giftiga eller ruttna.

När du passerat genom kunskapens port, kan du ställa din korg åt sidan. allt du behöver bär du nu inom dig och dina steg är lätta och fria.

Likt en befriad fågel kan du jubla mot skyn i tacksamhet och lycka.

Allt detta är dig förunnat, allt detta är dig givet genom kärlekens underbara försorg.

med kärlek

Carina  • Comments(1)//blog.northernlightwriters.com/#post42

Öppning.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 19 Jul, 2014 11:47

Er nyfikenhet driver er framåt, i er utvecklingsspiral vandrar ni mot ny vetenskap.

Vi framlägger planer och ritningar som är er fria att beskåda. Märkliga fenomen kan beskådas när era andliga ögon är öppna och klarlagda.

Era kroppar stänger in er i tyngd och sjukdom och era sinnen beläggs med mörker och oro.

Betänk att ni äger ert andliga sinne som är fritt och svävande och därför kan öppnas mot ljuset.

I detta ljus finns framtidens visdom, likt läckra maträtter serverade inför er. Låt era gommar smaka den nya tidens frukt, låt era sinnen berusas av denna klara morgonluft.

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post41

Kärlek.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 13 Jul, 2014 08:14När du känner att ditt hjärta berörs och du sköljs över med kärlekens vågor kan du uppleva dess helande, ljusa kärleksenergi som är vårt paradis.

Dessa underbara energivågor sprider sig och fortplantar sig likt vågor som glädjefullt smeker strandkanten.

Att sprida kärlek är som att sända strålar av värme och ljus och därmed skapa betingelser för fredens sköna, befriande klimat.


Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post37

Gud.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 02 Jul, 2014 09:53Du är en själ, flytande i universums oändliga hav. Din tillhörighet med de oändliga rymderna är en villkorslös, kärleksfull sammankoppling med Alltets Gudomliga Jag. Du är alltså en gyllene cell i denna sammankoppling av varande.

Den strimma av ljus du förnimmer under bön och meditation är en aning, en glimt från det gyllene havet, de oändliga rymdernas ljus.

Din själ är, trots att du för tillfället lever i en fysisk, platsbunden kropp fri och lysande.

I den strålande Skapelsen är du en del a Gud.

Med kärlek

Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post36

Evighet.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 25 Jun, 2014 08:10

Inom dig har du alla universums världar, alla tider och alla åldrar.

Detta är stort kan tyckas och livets skapelse är verkligen storartad.

Du är därför oändligt berikad och ditt medvetande är som en oändlig ocean med djup genom bottenlösa lager av varande.

Du har både dåtid och framtid vilande i din famn och du har alla dina genomgångna liv såväl som dina blivande existenser sammankopplade med ditt Jag.

Visst är väl detta fantastiskt?

Njut av att vara en blomma av evighet, ett barn av oändligheten!

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post35

Drömmar.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 18 Jun, 2014 07:49

Låt ditt dagdrömmeri få sväva fritt och låt dina önskningar stiga till väders som vackra, ljusfyllda ballonger.

Tillåt dig liksom barnet att släppa din fantasi upp genom rymden så att skaparkraften får fritt spelrum att manifestera sig.

Allting börjar med en tanke, en dröm.

Detta embryo är lika verkligt som det blivande barnet som i framtiden kommer att framfödas som din skapelse.

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post34
Next »