Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Över de skogsbeklädda bergen...

Hur skriver jag en bok?Posted by Gabrielle Lauréntzen 16 Jul, 2014 12:09Jag sov och drömde om fredens land

Jag drömde om idylliska hem, ett lyckligt folk,

Ja, och om kärlek drömde jagI min dröm fanns gammal som ung,

med blickar fyllda av liv, visdom och drömmar

som om en urgammal stjärnglans bodde i var och en av demDe sommarfyllda blickarna hade aldrig tigit sin livskraft

utan spred sin stjärnkraft till var och enDetta folk hade vishetens sagor i sina hjärtanSmå bitar av en gudomlig frukt, som låg i ett skrin av kristall

delades givmilt ut till dem …

som gjort sin gärning i det tysta

som gjort det ingen annan ville göra

… till dem som blivit glömdaÖver de skogsbeklädda bergen ner mot sjön vandrar dimslöjorna. De smekande regndropparna förvandlar sjön till en symfoni av cirklar, som med sina små mjuka vågor harmoniskt går in i andra cirklar, och skapar ett levande konstverk i vattnet.

Ett rådjur rör sig försiktigt bland buskaget på andra sidan sjön och betar varsamt.

Denna stund är en högtidsstund. Denna stund firar varenda blomma, djur och grönskande träd. Denna stund firar att vi är sjön med de symfonierande cirklarna som avlöser varandra. Vi är cirklarna. Vi är regnet som skapar underverket. Har sjunkit in i den upplevelsen, låtit den bli en del av mig.

I denna stund anar jag, en smula halvskymt, små naturväsen som tittar fram i den djupt gröna omgivningen, firande skönheten i naturen.

Naturväsendena tycks säga att vi hör samman, att vi under denna stund kan överbrygga klyftorna för evigt.

Bara några meter bakom mig porlar den lilla skogsbäcken mellan klyftorna av den lummiga skogen. En björk med aningen kupade björklöv håller varsamt regndroppar innan de lämnar löven för att förenas med jorden.

I samma stund rådjuret på andra sidan sjön försvinner in i skogen får jag en förnimmelse av att vara iakttagen. När jag sakta vänder mig om bryter denna någon genom illusionen. Väcker en osynlig sträng med mytiska toner. Toner som för många är lite hemlighetsfulla eller ja, kanske till och med overkliga.

Dessa fantasifulla men högst verkliga toner överskuggar, för mig, fysisk verklighet och lägger manifestationer i skugga.

Ungefär en halvmeter på sin höjd. Halvkorpulent till sin uppbyggnad. Ja, det är så jag uppfattar det. Diffust, som i bakgrunden av mina sinnen, på samma sätt som jag förnimmer andevärlden.

Denna myternas uråldriga väsen smälter in i samvaro med mig.

Vill lära mig att upprätta den bro jag hade till naturväsenden som barn. Han vill också vara med och väcka människans medvetenhet över att vi alla är ett. Den mäktiga granen i skogen, det lilla barret på granen, stenarna i bäcken, naturväsendet och vi.

- Denna vackra jord är en skatt som ska vårdas. Vi önskar att ni kan känna hennes skönhet inom er. Träden talar till er. Vi talar till er. Stilla er på er vandring och lyssna.

Jorden talar till er. Genom att komma henne nära vaknar ni upp ur er sömn.

Vad kan ni göra för att bevara jordens skönhet?

Hur kan ni ta hand om henne?

Ni kan värna om Jorden genom livskvalitet. Lär känna henne. Älska henne. Det är först när ni älskar Jorden som ni kan älska er själva.

Av innerlig kärlek vill Jorden dela med sig av visdom, detta för att ni ska kunna vandra tillsammans med henne.

Han fortsatte:

- Se och uppskatta era trädgårdar som heliga platser. Låt era trädgårdar veta hur mycket ni uppskattar dem. När ni kommunicerar med era buskar, träd, gräset, blommorna lär ni er ta in Jordens skönhet i era hjärtan...... Klangerna ur naturen stiger som skira tempelklockor ur det grönas behagliga meditationssal.

Blåklockors mjuka blå toner värmer skönt. Regnet har tystnat. Bergsvindars viskningar har framträtt. Sjön stillaleende med öppet öga.

Folken som lever här i skogen har bjudit in att delta...Ur Gryningens Epok

av Gabrielle Laurèntzen

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post40

Några rader ur hjärtats helande visdom

Hur skriver jag en bok?Posted by Gabrielle Lauréntzen 01 Apr, 2014 14:03

Att få befinna sig i skrivandets skapelseprocess är en underbar gåva.

Något hoppfullt framöver är att en del läkare ordinerar böcker som "medicin" för bland annat utbrändhet och stress. Det är såväl en sanning som stort.

Att få träda in i en bok och bara vara där i, är starkt helande, framför allt andlig litteratur som är så själsligt berikande.

Varmt tack underbara Siljans Måsar Förlag för skapande av möjligheter!Några rader ur kapitlet: hjärtats helande visdom ur Gryningens Epok


Ensam i stilla tystnad inifrån din fullkomlighet, ägna tid åt att dyka in i erkännandet av allt som är du. Accepterandet av allt du är expanderar och befriar dig. Och tiden kommer när du andas acceptansens och tillåtandets andetag och skifte sker. Gott och ont försvinner och du är lycklig bara av att vara allt du är.

Helig kärleksdröm i stilla skönhet forsar som en kaskad in i lycksalighet, när känslorna och allt som är du vant sig att bli accepterade och sedda så som de är.

Tiden är då kommen för samma kärlek som får örter, blommor och träd att växa. Solen att skina värmande. Det som får jorden att snurra, hjärtan att värmas, som håller ihop världen och fyller oss med gudomlig nåd.

Här finner du att den vilt forsande älven mynnar ut i en harmonisk porlande bäck.

Här finner du medvetande i tyst vila.

Här vet du att i var och en finns ursprungliga gudinnor och gudar.

Du vet också att den forsande älven som mynnar ut i bäcken är du.
ur Gryningens Epok av Gabrielle Laurèntzen
  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post17

Själsligt berikande är denna litteratur!

Hur skriver jag en bok?Posted by Gabrielle Lauréntzen 18 Feb, 2014 15:04
En bok som berikar själen är som en varm kopp choklad en kall vinterdag.

När jag skrev Gryningens Epok upplevde jag det på liknande sätt, skillnaden är att det då var termos efter termos med varm choklad -känsla hela tiden. Den boken hade kunnat bli flera tusen sidor lång bara på grund av det underbara, omhändertagande medvetandetillstånd jag vaggades i under skapelseprocessen.

Min upplevelse är att det inte kan finnas nog med böcker som dessa många fantastiska verk, direkt komna ur själen, andens näringsrika apotek.

Med ord, spunna till meningar, skräddarsydda ur unika författare, som med inre driv att vara med och skapa en bättre värld genom meningsfulla verk - skapar mångfacetterade och berikande upplevelsecocktails.

Det här är böcker som verkligen behövs, varje bok är ett unikt bidrag till mänskligheten, lämnar avtryck och blir kvar!

Att med hjälp av dessa andligt rika böcker, få nycklar och healing för högre medvetandenivåer, är i högsta grad möjlig genom att läsa själsligt berikande litteratur.

När det gäller skrivarprocessen handlar det för mig om att följa den konstnärliga kreativiteten, lita på och hänge mig till det som kommer. Eftersom, under skrivandets perioder, mycket av enskilda fraser och aforismer kommer när jag ska lägga mig, har jag alltid papper och penna vid sängbordet då. Dagen efter för jag in det i manuset eller dikten. Gryningens Epok skrevs till stor del för hand på det sättet, men det där är olika.

Det viktigaste är hängivelsen till själva skapelseprocessen, att med en närvaro nära som andetaget som träffar universums mittpunkt, själva skapelsen - att oskymt hänge sig och njuta av den heliga resa av skrivandet så som det är.


Gabrielle Laurèntzen  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post8