Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Första boken!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 22 May, 2014 14:46
Idag för 6 år sedan kom min första bok ut, "Ljus från Norr", som var starten på Siljans Måsar Förlag. Tiden svindlar förbi och själv står man mitt i den vindfyllda fartleden och undrar hur allt kan gå så fort. Det skrivande ordet dock är bestående, förstärks för varje gång man läser det och lyfter, visserligen långsamt, det mänskliga medvetandet. Våra böcker vill visa vägen till nya tankar och även om många fortfarande vägrar lyssna inåt, så har en förändring skett. Vi tänker fler snälla tankar för varje dag som går och kanske kommer den nya tiden, de nya vindarna och de nya orden att höja ribban och ge människan tid att inse sin kapacitet, sin gudomlighet och sin styrka. Men än är många av oss fortfarande rädda för vår inre kraft - och tiden rusar förbi, ...

Här kommer kapitel 22 ur min första bok "Ljus från Norr", som föddes just idag, den 22 maj 2008: Den går att ladda ner gratis som e-bok på www.siljansmasar.com eller beställa här till kanonpris: Ljus från Norr

Budskap 22

Kära Vänner, det är strålande tider. Mänskligheten vaknar och ser sig yrvaket omkring på en helt ny världssituation. Vi kan äntligen nå er som planerat och nu kan vi gemensamt genomföra de förändringar som är så nödvändiga på er planet. Men ni måste börja med er själva. Ni behöver genomskåda er själva och se vilka ni egentligen är under alla lager av fördomar, lögner, svek och ifrågasättande.

I ert uppvaknande städas allt detta bort och plötsligt står ni där nakna och förstår ingenting. Be er själva om stöd och svar på alla nymodigheter. För er själ har väntat på er och svarar gärna. Fråga er själva vad ni egentligen vill – inte vad ni inte vill – utan rannsaka ert inre och känn den inre missionen av samhörighet. Här kommer ni att upptäcka att ni vill inget hellre än att vara tillsammans med hela mänskligheten, ni vill inget hellre än att hjälpa till i samhället och med era medmänniskor.

Men under alla era livstider har Egots stolthet och missunnsamhet hållit er borta från denna inre sanning. Ni är bara en och kommer så alltid att vara. Hur ni vill gå till väga för att möta varandra, det är upp till er själva. Bara att ni vågar möta någon som gjort er orätt eller någon ni själva har förorsakat sorg, kan leda er till enorma insikter och framsteg i era egna utvecklingar. Detta tillsammans med er omgivnings uppvaknande gör att samhälle efter samhälle, nation efter nation går till gemensamma aktioner och förenar sig över alla gränser för mänsklighetens och Moder Jords bästa.

Vi ser detta och vi utlovar er ett spektakulärt resultat över allas förhoppningar. Ni är en sådan styrka tillsammans att all ovilja försvinner och all ilska går upp i rök och all frustration brinner upp i livsglädjens låga. Ljuset är ert och vägen är en och ni är beskyddade i vår Herres ljus,tillsammans med oss som går före och bereder vägen.

Ett nytt Universum väntar er, med skådespel som ur er vildaste fantasi, musikaliska toner ni aldrig hört och färgfenomen ni aldrig sett. Allt är ert när ni hittar hem inom er – i all gemenskap. Det räcker inte att en av er hittar hem. Ni måste invänta varandra och hitta hem tillsammans. Det är då alla svaren avtäcks framför er, alla skuggor skingras från er omedvetenhet och alla minnen passerar revy. Det blir en känslomässig upplevelse, men samtidigt fullständigt befriande och lindrande på alla sätt. Ni behöver bara blunda och våga tänka er iväg att ni gärna vill hitta hem till er äkta kärna, er inre essens, att det är det enda ni egentligen har velat i hela ert liv, i alla era liv. Men ni har tagit en lång omväg, med många livserfarenheter på vägen bort från ert inre istället. Nu fungerar inte den färdriktningen längre. Den har tagit slut. Jorden har tagit slut för era upptäcktsfärder. Ni hittar inget mer, utan nu vänder ni åter mot den källa varifrån ni alla har kommit – och där möts ni i ett kärt återseende, med alla era livsuppgifter avklarade, hemlängtan väl paketerad och återresan bokad. Ni har alla varit tillsammans i alla tider. Därför behöver ni inte känna någon oro, nu när gamla mönster faller sönder, gamla system krymper ihop och gamla traditioner mister sin effekt.

Den nya ordningen har börjat gro över hela planeten och dess styrka och kraft rår ingen på. Bara följ med i de nya rörelserna, fullständigt trygga i tanken att någon alltid håller sin vakande hand över er. Rensa er från allt ytligt skräp och trotsa ert eget Ego, gå emot er gamla invanda stolthet och våga förändra era vanor. I morgon, gör något helt nytt som ni aldrig gjort tidigare. Låt er inspireras av de nya flödena som forsar över er, andas in dess energigivande essens och andas ut den igen till er omgivning. Ingen går längre ensam kvar i gamla fotspår.

Alla tar vi nya steg framåt tillsammans, utan fördomar och andra hindrande tankar. Allt är rent nu och er utsida kommer att utstråla denna renhet. Den kommer att återspeglas på Moder Jord, som kommer att visa en ännu vackrare sida, efter hela reningsprocessen och ni kommer förstummas av hennes skönhet. Hon har blivit ung på nytt, trots all er skadegörelse mot henne. Hon har älskat er i alla väder och nu ger hon slutligen sin skönaste utstyrsel till mänskligheten, som gåva för er innersta trohet, längtan och hopp. Hon har aldrig gett upp hoppet om er. Och en morgon inser ni det allihop. Det blir en morgon av skam och förlåtelse, men också en morgon av evig tacksamhet och kärlek i samförstånd med er Moder Jord. Så skynda er att vakna, att rena er från gamla mönster och släng er ut i den nya tidens forsande rörelse – i fullständig tillit.

Vi som alltid är med er!


Tack!

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post31

Våga Ditt Inre!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 30 Apr, 2014 10:12

För att kunna skriva intressant, fängslande och engagerat så behöver du överlämna dig till ditt inre och låta den intelligens som hålls fången där, få sin röst hörd. Detta är inte enkelt, för det kan vara skrämmande att skriva ur sitt innersta, men det är just dessa ord som inspirerar oss andra. Så våga lyssna på ditt inre, plocka fram all visdom som ligger där och bara väntar på att du ska öppna dig och dela med dig - för nu behöver världen en annan kunskap än all den yttre och krävande som bara gör oss sönderstressade, sjuka och sänkta. Nu är det dags för förändring, för människan har rätt att må bra, vara lycklig och känna sig meningsfull. Här kan du bidra med dina ord, dina tankar och din inre sanning! Så våga ditt inre!

Följande budskap fann jag idag i min andra bok; "Ljus från Norr - Del 2", som du kan hitta på Siljans Måsar Förlag: http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/yvonne-frank-mansson-ljus-fran-norr-del-2.html


"Att förlänga era liv är inte vårt mål. Däremot att fördjupa era insikter, är vad vi kämpar för. Vi försöker med alla tillåtna medel att få er bort från den materiella överflödsvärldenså att ni kan hitta ert Gudomliga överflöd inom er. Där finner ni den skatt, som ni alla söker.

Er jakt på välfärd, materiella tillgångar och hög standard har fått er alla ur kurs. Ni följer inte de sifferkoder som ger er inre stabilitet och självkännedom. Nej, ni jagar de siffror som bara har nollor efter sig, och de talen slutar oftast i återvändsgränder. Därför är vägen lång tillbaka igen till era inre balanserande sifferkoder.

Förbruka inte mer energi på att jaga status och vackra prylar. Skönheten finner ni i vindens osynliga rörelse genom löven, i fåglarnas sång genom gryningen och i solnedgångens skimmer längs havsytan. Skönheten finns även inom er och strålar igenom de stunder ni känner lycka, skaparglädje och kärlek. Det bästa med denna skönhet är att hon inte kostar något. Istället ökar hon i värde, ju mer ni använder er av henne.

I dessa tider som ni nu går igenom, behöver ni hitta tillbaka till den naturliga skönheten och öka på hennes intensitet. För vackra naturupplevelser läker alltid en sårad själ och tröstar oavbrutet ett osäkert hjärta. Gör allt ni kan för att se det vackra i dessa tider. Ansträng er för att inte drunkna i massmedias deprimerande världsbild. Se er istället som de Gudomliga Universella varelser ni är och som aldrig kan påverkas av tiders negativa skeenden. Allting är endast en rörelse mot högre tillstånd. Men för att nå högre, behöver människan förstå det lägre och enas där. Gemensamt kan ni nå era rättmätiga Universella höjder. Aldrig en och en. Därför backar nu många av er ljusarbetare och skänker ljus och kärlek med skönhetens visdom, till de som halkat efter. Detta är er uppgift i dessa dagar.

Ge aldrig upp, hur smutsigt det än kan bli för er i vissa vardagliga situationer. Se det som en rening och sätt alltid mörkret i ljuset, så kommer ni att hitta något vackert att fokusera på i allt det nattsvarta. Det kan verka mycket tungt och svårarbetat på ytan, men ni ska veta att ljuset tränger fram även i de mörkaste personligheterna just nu. En dag skiner strålar igenom och då finns det ingen återvändo för ljuset. Då har mörkret låtit sig lysas upp och allt läks i Skaparens händer. Därför ber vi er att inte ge upp, utan be oss om hjälp med era ljusa tankar.

Ni har många vackra dagar framför er. Skönheten kommer att öka och visa sig allt mer i människors hjärtan. Ni kommer att se hur människor strålar inifrån och hur detta lyfter samhällen ur sitt mörker. I detta ljus frodas skaparkraften och er inre glöd letar sig fram till de kreativa lösningar som är de bästa för er framtid.

Tveka aldrig, stäng aldrig dörren, utan öppna er för den Universella skönhet som nu vill lysa upp er värld. Det kommer nya siffror, som leder er till alternativa möjligheter och framgångar i er kommande tid. Ingenting blir som förr, allt får en ny början och denna början startar med ert ljus, med er skönhet och med er oändliga kärlek till allt det skapade. Ju mer ni ger, desto mer får ni tillbaka av Universum. Så fungerar de Universella lagarna – så länge ni tänker gott, säger gott och utför goda handlingar.

Ingen är dock felfri på Jorden, så klandra er aldrig när ni gjort något som ni ångrar. Så länge ni kan erkänna era handlingar, goda som onda, och föra en tydlig dialog med era högre Jag, känner medvetenheten av er sanna natur. Allt är som det ska. Njut nu av den skönhet som kommer att visa sig för er, i ljuset av era kärleksfyllda hjärtan.

I ljuset, där vi möter er!

  • Comments(2)//blog.northernlightwriters.com/#post26

När Viljan finns!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 24 Apr, 2014 10:50

Att skriva är egentligen inte alls svårt - men att skriva så att läsaren fängslas och stannar kvar genom ordens flöde - det är den stora utmaningen! Det är så lätt att bara berätta olika händelser och situationer med sin text, men det ger inte läsaren rätt förutsättningar för en spännande läsning. Det gäller att måla med orden, att beskriva känslor och sinnlighet så subtilt och direkt med orden att läsaren själv känner vad du skriver, och samtidigt utelämna så pass mycket att nyfikenheten får läsaren att stannar kvar genom hela materialet. Att skriva så att läsaren glömmer att han/hon läser, utan istället verkligen upplever allt; det är vår uppgift som författare - och det är bara att överlämna sig till ordrikedomen inom sig och våga lyssna. För när viljan finns, så dyker detta magiska ordflöde upp!

I min e-bok "BudskapsPortalen", som finns på Siljans Måsar Förlag:
http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/yvonne-frank-mansson-budskapsportalen.html
fann jag följande inspirerande budskap idag - till Dig:

"När viljan finns, är arbetet enkelt. Du samlar din medvetenhet

i Solar Plexus, känner kraften där och öppnar dig

för din egen Gudomlighet, satt i det större sammanhang

som du är ämnad för. Konkret så innebär detta att du

öppnar dig för det program, det uppdrag och den mission

som du är skapad för att uppfylla på Jorden. När du känner

flödet, vet då att det gyllene ljuset kopplas till ditt

Solar Plexus och du är medveten i ditt eget sammanhang.

Moder Kosmos sänder dig den andliga näringen genom

denna Gudomliga navelsträng och du kan växa från

grodd till fulländad skönhet i trygghet och skaparglädje.

Moder Jord förankrar dina rötter i hennes hjärtas kamrar

och låter sin näring nå dig den vägen. Jord och Kosmos

möts i ditt Solar Plexus och Din Gudomliga skönhet,

välvilja och kreativitet uppstår.

Att öppna sig för Alltet är för många det mest skrämmande

som finns. Därför gömmer sig fortfarande människan

bakom materiella ting och yttre välstånd. Denna

fasad rämnar nu i det guldljus som inget mörker kan

dölja sig för längre. Ditt ljus är idag starkare än din rädsla.

Därför tål du dessa ord, som är fyllda av andliga näringsämnen,

och som kommer att lyfta dig till nya höjer av medvetande som du inte trodde existerade.

Allt ljus börjar i dig. När du sedan visar upp ditt ljus i

världen, läggs det pussel som speglar hela Kosmos i

människan.

Ljusrådet genom Moder Kosmos Djup

Tack!"

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post23

Tacksamhet!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 10 Apr, 2014 13:38
Vårens förunderliga vindar för med sig dofter och minnen från ögonblick, då Lyckan gjorde sig påmind och gav stöd och trygghet under "tappade fotfästen". När man får en vink om lyckliga stunder från svunna tider, kommer man ofta ihåg att tacka. Vi har sååå mycket att vara tacksamma över! Att tacka för det man får vara med om, även om det gör ont, är att ge sig själv en bra grogrund, stabilitet och fotfäste i livet. Jag tackar regelbundet för allt jag får uppleva, både tuffa situationer och glada tillfällen. Det stärker mitt inre, skingrar oro och rädsla och på något förunderligt sätt förändras kemin i kroppen - balans, harmoni och frid infinner sig. Vår gemensamma tacksamhet kan sprida sig, förstärkas och försöka sig, det är jag säker på, så Din tacksamhet kan vara avgörande!

Idag slog jag upp ett kapitel i en av mina e-böcker; "BudskapsPortalen - Del2" där jag hittade följande citat:


"Denna afton känner jag enbart en stark Tacksamhet! En tacksamhet över att vi får verka tillsammans, att vi får växa i gemenskap och att vi får njuta av det oändliga flöde som inte vill något annat än att vi ska vakna i förståelse. Alla våra liv är enbart av tacksamhet och tänk när alla förstår det. Då kan Människan vakna!


När längtan övergår till väntan, passerar ni det nålsöga som får er att träda in i Oändligheten. Det är svindlande på andra sidan detta nålsöga, det är evigt och det är obegränsat. Vi önskar denna afton vänja er vid denna nya tanke.

Släpp för ett ögonblick era jordiska bekymmer, er sorg och er oro. Vänd er istället inåt och uppnå total frid i er innersta kärnas väsen. Där frodas grönskan, där frodas den andlighet som ni längtar efter och där frodas er egen Skaparkraft. I dessa tider av total transformation, möter ni nu den våg av upplysning som väntat på er i era hjärtans kammare. Ni är de signalblomster som går före och tänder alla de gatlysen som sedan länge varit släckta för er omgivning. Ni är hoppet i den stress och det kaos som råder och denna tanke kan stärka er och er egen osäkerhet. Vi ber er denna afton att frigöra er ytterligare från tanken att ni inte bär hela vägen, att ni inte är tillräckliga och att ni inte duger. För det gör ni, ni är mer än det ljus som ni bär inom er. Ni är de som går före och visar vägen. Det är det enda betydelsefulle i dessa dagar. Och Universum strålar av tacksamhet."

Länk till e-boken på www.siljansmasar.com:

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post21

Uppvaknandets tid

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 09 Apr, 2014 10:11


Uppvaknandets tid är nu. Det har gått tusentals år då vi levt i hat och fruktan och sett vår närmsta granne som fiende. Men under slöjan som dolt vår syn har hoppet hela tiden funnits, har änglarna funnits och den kärleksfulle skaparen funnits men vi har inte sett förblindade av den verklighet som funnits runt omkring oss. Vi har inte förstått att livet egentligen inte skulle sett ut så här. Det nät som kastats ut över oss av varelser som vi inte sett och som när vi sett dem inte visat sitt rätta ansikte har fått oss att bli ännu mer insnärjda ju mer vi rört oss och försökt göra motstånd. Allt motstånd har kvävts ibland i hån och ibland i värsta fall i blodbad.

Nu ser människor för första gången ljuset bortom nätet, det mörker som en sista gång försöker att tysta oss som sett och förstått. Änglarna står där och vakar över oss och ser vår kamp för att komma tillrätta med allt som förslavar oss och gör oss sjuka. Änglarna får oss att vakna genom att ruska om oss och får oss att stanna upp för att få oss att lyssna på kärleksbudskapet bakom mörkret. Vi är där nu och bankar på porten för att tidens bojor ska lösas upp. Tiden är en illusion som håller oss borta från förståelsen att livet är evigt att vi nu går ur den tredje dimensionens verklighet och möts i en värld i enhet där vårt medvetande höjts och låter oss se andra verkligheter i den uppåtgående solens sken. Vi kan gråta de sista tårarna och sedan gå in i ljuset där balans råder mellan kvinnligt och manligt och ingen fruktan längre finns.

Eva-Lena

Mer om Eva-Lenas böcker finns att läsa på: www.siljansmasar.com

"Den tidlösa tidens tid" samt "Nyckelns till lyckans labyrint"

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post20

Vilsna själar!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 03 Apr, 2014 11:39
Vänner i Vårljuset!

Det är så många intryck att ta in varje dag och det är inte alltid lätt att hinna sortera dem, analysera och ge sig själv tid att tänka efter: Vem är jag, vad håller jag på med och vart är jag på väg? Frågor som man kanske skulle ställa sig lite oftare, för att hålla koll på vad man egentligen vill åstadkomma i livet.

Jag försöker sätta mig för mig själv en liten stund varje dag, meditera och tacka för det jag har. Att tacka för allt, även motgångar, kritik och problem, har hjälpt mig att släppa trycket inombords. Det har hjälpt mig att se mönster, att jag lär mig av varje misstag och aldrig behöver lägga skulden på någon annan. Denna insikt gör att jag inte behöver bära på hämndbegär eller tycka synd om mig själv. För i det stora hela har jag valt allt jag möter och då kan man lika väl tacka, ta emot erfarenheten, lära sig något, för att sedan gå vidare. Men allt hinner man inte med att ta hand om! Vi ingår i ett komplext system, som oftast övergår vårt förstånd. Därför behöver vi prioritera det som är viktigast för oss själva och som samtidigt kan glädja och gynna vår omgivning. Tänk när win & win-systemet funkar över allt - och tänk när vi får veta Sanningen, ...

Slog på måfå i min bok "Silja ur Kosmos", som ni kan läsa mer om på www.siljansmasar.com och fick upp följande rader:


"Kan du som människa någonsin slappna av och helt och rent njuta av din stund på Jorden? Nej, det har du inte haft lätt med. Mina uppdrag har inneburit att jag har fått låta er sova långa stunder, för att ni inte ska skadas allt för mycket av all den påfrestning som kommer utifrån Kosmos. Ni är under stor påverkan av kraftfulla kosmiska element, då ni har valt att gå emot den inre Sanningen. Detta har tagit planeten Jorden in i en lång omväg och stor osäkerhet rådde innan ni genom era fria viljor kunde ändra riktningen och återfå balans i era sinnen. Därav kunde den Kosmiska Ljusarmén ta beslut att korrigera era koordinater och återställa vägen in i ljuset.

Det var under kalla nätter som dessa stora Universella uppdrag genomfördes på Jorden. Centralsolens allra heligaste Råd deltog och skötte logistiken åt de arméer som frivilligt överlämnade sina begåvade energier för er skull. Ni är alla bröder och systrar och ni möts i cykler mellan tidevarven som rullar som enorma kugghjul genom rymden. Nästa gång är kanske du en av dessa kärlekens soldater som far omkring i rymden och räddar vilsna själar. Men just i detta ögonblick är du fortfarande en vilsen och blind själ på planeten Jorden, på väg att vakna genom din egen insikt.

Silja"

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post18

Lev Ditt Ljus!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 27 Mar, 2014 10:46
Ibland är det som om någonting inom en gnistrar till, lyfter fram inre potentialer man inte visste att man ägde, stärker ens självkänsla och gör en riktigt glad. Idag är en sådan dag! Det kittlar inom mig och det porlar av livskraft. All denna energi och glädje måste komma någonstans ifrån och man kan fråga sig; Hur fyller vi på vår egen inre kraft och hur behåller vi livsglädjen genom vardagen. Jag slog på måfå i min tredje bok "Ljus från Norr - Del 3" och fick upp budskapet nedan.

Vill passa på att tipsa om att Du nu kan vinna ett signerat paket av denna trilogi; "Ljus från Norr - Del 1 - 3 på Facebook; Siljans Måsar Förlag. Det är bara att gå in och gilla, dela och skriva några rader där.

Idag tänker jag lysa upp mitt liv under hela dagen - vad än som möter mig - och jag önskar att även ditt vackraste ljus strålar ut i världen för att glädja omgivningen. Detta eviga och kärleksfulla ljus kan aldrig sina. Tänk när vi alla förstår det och lever ut våra inre ljus!

Ur "Ljus från Norr - Del 3"

"Att framskrida längs sin livsväg är att möta allt med kärleksfullt

hjärta. Denna kärlekslåga öppnar portar till era inre gömmor

som ni inte visste om. Er inre rikedom är så bländande i sin

skönhet att Moder Jord inte förmår att bära den själv. Därför

öppnas nu era kanaler till himlarna och era potentialer frigörs.

Ni har alla olika gåvor i Skaparens omfång, men tillsammans

bildar ni den förening som tar er vidare till nya äventyr i nya

världar och i nya dimensioner.

Era uppdrag på Jorden kommer allt eftersom att förtydligas för

er alla och aktiveras för allas bästa. Den Godhet som är

sprungen ur livets källa ger aldrig upp sin existens och den

segrar nu över mörkrets makt, som av egen fri vilja ber om att få

bli upplyst. Ni kan behöva läsa dessa rader flera gånger, då det

fortfarande låter otroligt för er slutledningsförmåga. Men förstå

här att himlarnas kraft har placerats inom er för att kunna

eskalera till fulländning på Jorden. Er livstid är av största

betydelse och bör inte längre slösas bort på ytliga ting. Därför

möter ni nu detta motstånd som hjälper er att finna ljusets väg in

i den salighet som berikar er alla med högre medvetanden, redan

i detta liv.

Läs, ta in och ge upp inför din inre Gudomlighet. Vi kommer att

påminna dig om detta tills du lyser upp våra Universum med din

kärlek. Då sveper våra energier ihop i kärlekens ljus och

upplever skaparglädjens utopi in i evigheten. Förstår du nu

varför vi aldrig ger upp dig, utan ständigt söker din kontakt?"

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post15

Stå upp för varandra!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 21 Mar, 2014 13:39
Att skriva andlig litteratur är inte alltid bekvämt för omgivningen! Jag har blivit hånad många gånger, nästan bespottad - men inom mig har jag aldrig förstått vad det är som skrämmer. Dock har jag lärt mig att hantera situationen, stå upp för mitt val i livet och älska det jag gör - vad än resten av världen säger. Känner att ur denna tanke får jag styrka. Naturligtvis är det tacksamt om man har en familj som stöttar en. Men visst är det väl befriande att tänka att varje individ skall få uttrycka sig precis som den vill, så länge man inte gör något ont. Vi är nog många som behöver sluta "tycka" om allt offentligt. Att acceptera olikheter bidrar till att systemet i kroppen lugnar ner sig, inte blir så inflammerat och man lär sig uttrycka beundran och tacksamhet istället.

I min andra bok "Ljus från Norr - Del 2", fick jag en afton ta emot följande budskap:

"Vad vi vill säga i kväll är att det är mycket viktigt att ni nu i dessa dagar vågar stå upp för varandra. Ta mod till dig och försvara den svage, på till exempel ditt arbete. Denna handling ger kraft till den personen och vi kan initiera mod och vilja till fortsatt växande. Våga även säga ifrån till den eller de som tar till olika maktmedel för att skrämma andra till lydnad, underordnande eller till oetiska handlingar. Din lön får du inte på plats, utan i ditt uppvaknande hjärta.

Det är tid nu för att stå upp för varandra och våga vara obekväm där det behövs, så länge det sker i ljusets kraft, med hjärtats inrådan och efter samvetets röst. Ni har er styrka för denna process inbyggd i era system. Nu är det dags att väcka den till liv. För en förening på samma plattform förändrar er värld på nolltid, i jämförelse med era allt för många olika ståndpunkter av idag. Var aldrig rädda för att stå upp för någon annan. Så länge ni gör det i ljusets tjänst och ber oss om hjälp, kan vi skydda er och hjälpa er på oanade sätt. Det är i detta arbete vi behöver er. För i vår korrigering av era medvetandenivåer, kan ingen förändring ske utan er fria vilja. Även om vi ser hur ni rusar mot stupet, så kan vi aldrig ingripa. Ni behöver själva be oss om hjälp. Ni måste vilja bli hjälpta. Denna gåva har ni som oftast glömt bort att utnyttja. I kväll vill vi påminna er om denna gåva ni alla har. Ni kan alltid be om hjälp genom hjärtat. Och ni ska veta att ni alltid, och då menar vi verkligen alltid, blir hjälpta. Men kanske inte på det sätt som ert Ego önskar. Däremot blir det som ert högre Jag och er egen utveckling önskar."

Mer finns att läsa på: http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/yvonne-frank-mansson-ljus-fran-norr-del-2.html

Jag önskar Er alla mod att leva det liv Ni önskar!

Yvonne  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post14
Next »