Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Gud.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 02 Jul, 2014 09:53Du är en själ, flytande i universums oändliga hav. Din tillhörighet med de oändliga rymderna är en villkorslös, kärleksfull sammankoppling med Alltets Gudomliga Jag. Du är alltså en gyllene cell i denna sammankoppling av varande.

Den strimma av ljus du förnimmer under bön och meditation är en aning, en glimt från det gyllene havet, de oändliga rymdernas ljus.

Din själ är, trots att du för tillfället lever i en fysisk, platsbunden kropp fri och lysande.

I den strålande Skapelsen är du en del a Gud.

Med kärlek

Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post36