Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Flöde.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 31 May, 2014 13:13

I ett blomstrande samhälle tas alla omhand och ges ett lika värde. Ingen är att förglömma och allas unika egenskaper tas tillvara och förvaltas, omvandlas och bidrar till samhällets trygga kunskap. Vi delar i framtiden självklart och generöst med varandra i allt. Rofferiets tid är härmed förbi och ingen önskar längre förmögenheter och tillgångar utöver de nödvändiga och livgivande. Idag stoppas penningflödet i osunda ansamlingar och blir till proppar i samhällets ådror.

I rörelse skapas istället flöde och ljus och allas tillgångar tillhör sålunda alla. Ekonomiska kriser och börsras tillhör härmed det förgångna. I det nya kärleksflödet kommer mycket gott att ske. Fantastiska samarbeten kommer att framträda och vetenskapen genom vitt skilda områden kommer på ett häpnadsväckande vis möjliggöra enorma upptäckter och framsteg. Ingen håller längre sina kunskaper fördolda för egen vinnings skull utan den villkorslösa önskan för framtidens forskare är att dela med sig och därigenom berika sig och sin omvärld.

med kärlek Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post32