Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Ny e-bok

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 11 Feb, 2014 09:47
Idag lanserar jag min sjunde bok; "BudskapsPortalen - Del 3"! Den innehåller de samlade budskap jag har fått ta emot under 2013 och som tidigare publicerats i nätskriften BudskapsPortalen. Nu ger jag ut den som e-bok.

Att ge ut e-böcker är ingen lukrativ marknad i Sverige. Det har varit en stor marknad i USA och försäljningen ökar i Ryssland, men överlag är trenden på väg att stanna av. Dock är det ett bra komplement för att testa intresset för sin bok, innan man satsar kapital och trycker den i fysisk form. Det är självklart ett ekonomiskt intressant alternativ, då det inte kostar lika mycket. I Sverige är det mest biblioteken som köper in e-böcker och lånar ut. Detta sker via distributionsföretag och förlagen får 10:-/bok för detta. Det gäller alltså att låna ut många, många böcker för att det ska löna sig.

Hur marknaden än beter sig, så har man en gång gett ut en bok och fått smaka på den där underbara upplevelsen att hålla sitt verk i handen, så vill man vara med om det igen och igen och igen. Att skriva är för många den livlina som ger mening med livet. Genom skrivandet får man kontakt med sin inre källa och kan lättare nysta upp alla problem, analysera sitt tänkande och gå till handling. Egenskaper som krävs för att behålla disciplinen i sitt skrivande. En e-bok kan vara början, ...

Här kommer ett utdrag ur min nya e-bok. Den finns att köpa på www.siljansmasar.com:

"Modet är inte längre ett frågetecken, modet är den kraft du bär inom

dig sedan du föddes som ljussjäl i Skaparens rymd. Den kreativa

kraften är din Moder och den förankrande kraften din Fader. Tillsammans

ger de dig flödet att verka som Skaparkraft i ditt Nu, utan begränsningar,

utan rädsla och utan skydd. Ditt eviga ursprung står skrivet i den stjärna

som nu lyser upp din väg och tillsammans är ni den kraft som lyser upp

för de som fortfarande vandrar i mörkret."

Yvonne
  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post3