Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Ljus.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 05 May, 2014 12:09

Alla tider vilar i eder. Alla stunder vilar i samma stund såsom fågelns ägg vilar i det mjuka redet. Ni är alla var och en ett universum och ni ingår alla i samma skapelse.
Ingen är utanför detta, ingen är för liten eller för stor, ingen för udda eller kantig att hamna där utanför. Ni har alla skapat era egna begränsningar. Ni har därigenom ritat gränser och delat in er i länder och folkgrupper, i rika och fattiga. Ni har skapat er kungar och undersåtar,
slavar och slavdrivare. Den starke har utnyttjat den svage, den utbredande har försökt kväva den begränsade. Allt ska falla och omkullkastas i detta tänkande! Stora lärdomar ligger framför era fötter och gamla kunskaper ska åter väckas till liv. Repetitionerna leder till en galant föreställning och Universums intelligens applåderar!

Från liggande kommer ni upp på era fötter och kan bilda den ring av ljus som till slut ska frälsa världen.
Ni ska upptäcka att ni själva är aktörerna i denna frälsning och att det ni passivt förväntat er leder er själva till aktiv handling i era liv.


Med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post28