Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

nyskapat!

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 27 Mar, 2014 12:07

"Vi måste fördela våra resurser och arbeta mot samma mål. Värdesättningen av människan måste i grunden förändras och förståelsen för allas lika värde ropas ut. Vi måste förstå att hjälpa varandra och att hjälpen till din nästa på samma gång även hjälper dig.
Om du betänker att alla världsmedborgare lever i samma kropp, vill du då inte få denna kropp att lysa med sin hälsa? Matar du då inte denna kropp med livgivande näring och hindrar den att intaga miljögifter och annat skadligt för denna organism?
Åh, vad era hjärtan ska blomma och era själar sjunga den dag när denna gardin rullas upp!
Då börjar frihetens tidevarv och era krigsminnen hamnar på museum i montrar för vapen och annat krigsmateriel! Barn kommer i framtiden att besöka dessa muséer och tycka det lika spännande och overkligt som vi idag tycker om dinosauriernas tid."

Carina Sloberg, med kärlek

  • Comments(1)//blog.northernlightwriters.com/#post16