Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Varför skriver jag böcker?

Hur skriver jag en bok?Posted by Birgit Edwall 17 Mar, 2014 13:05

Varför skriver jag om Kvinnans Ära och Upprättelse? Det är ett Shamanskt inre arbete och även så motsägelsefullt och störande, om man redan har bestämt sig för att leva under en viss paradigm. Min slutsats (slutar aldrig, egentligen) efter många års utforskning i det Andliga, studier av Myternas värld och ett utlandsboende under 18 års tid är:

Att vi lever under Dualismens motsägelsefulla Trickeri trossats! Att Världens regeringar samarbetar under Sets och Saturnus Brödraskap. Att all politik härrör från Myternas värld, men förträngt för folket. Att Materialism (Världens nuvarande trossats) är i strid mot Kvinnan som den rättfärdiga Materians Matrix, en Ursprunglig och Helig Modell för Skapelsen.

Matrixen är LIVGÖRDELN, en kraft som skapar och LIVGÖR. Det är också en juvelglittrande Stjärnhimmel med Zodiak, Sol, Måne, planeter, Galaxer, Universum, Stjärnfolk och med dess både inre och yttre multidimensionella och elektromagnetiska existensplan. Isis, Frejas och Afrodites Gördlar är Ståtliga, men kränkta och våldtagna. Som Moder Jords resurser, som kvinnors och barns status på Jorden. Mars Saturnus svarta prästerskap och krigare utövar genocide, trafficking, pedolfili och skär av, om inte krigiskt våldtar, hennes könsorgan. I Norden är det Trickstern Loke som stjäl Gördeln och Hennes uråldriga Vetande (Völvan, Wid, Veta, Vedan, Eddan).

Men Jungfrun - Världssjälens rena Kärleksenergi - är på tillbakagång, Hjärtats vetenskap - och inte enbart intellektets torra vänstra hjärnsfär - aktiveras nu för Jordens folk. I Hennes nu uppvuxna tillväxtmodell för All Skapelse, i Världsträdet, länkas nu alla bestulna ljussträngar upp mellan Bas och Krona och via dess Balanspunkt, via Hennes Hjärtebarn. Om bara Hjärtebarnen ville vakna till! Förstå, förlösa, urskilja och gynna sitt inre Ljus som länge har vandrat genom Underjordens (det Undermedvetnas) förträngda och plågsamma Trickeri Mörker.

Det krävs ett personligt individuellt och andligt/själsligt inre arbete för att urskilja, förstå och inse vår rådande Världsbild. Och för att transformera om och förändra, för att växa till! Religioner kan inspirera, men ett Andligt arbete är det egna inre arbetet och utforskande, inte en prästerlig institution. Mitt Shamanska arbete och Drömarbete under 35 års tid finns i mina böcker; Sagan om Kvinnans Upprättelse, samt ’The Great Mother, Alchemy and DavidJones’, samt i uppkommande booklets att publiceras via nätet.

Med många Kärleksfulla Ljushälsningar, i det Ljus som även vandrat genom Mörkret. Det vi helst vill undvika till varje pris! :)) Men Ljuset föds alltid i ett ännu oupplyst mörker.

Birgit Ny Dyone Edwall

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post12