Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Gud.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 02 Jul, 2014 09:53Du är en själ, flytande i universums oändliga hav. Din tillhörighet med de oändliga rymderna är en villkorslös, kärleksfull sammankoppling med Alltets Gudomliga Jag. Du är alltså en gyllene cell i denna sammankoppling av varande.

Den strimma av ljus du förnimmer under bön och meditation är en aning, en glimt från det gyllene havet, de oändliga rymdernas ljus.

Din själ är, trots att du för tillfället lever i en fysisk, platsbunden kropp fri och lysande.

I den strålande Skapelsen är du en del a Gud.

Med kärlek

Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post36

Evighet.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 25 Jun, 2014 08:10

Inom dig har du alla universums världar, alla tider och alla åldrar.

Detta är stort kan tyckas och livets skapelse är verkligen storartad.

Du är därför oändligt berikad och ditt medvetande är som en oändlig ocean med djup genom bottenlösa lager av varande.

Du har både dåtid och framtid vilande i din famn och du har alla dina genomgångna liv såväl som dina blivande existenser sammankopplade med ditt Jag.

Visst är väl detta fantastiskt?

Njut av att vara en blomma av evighet, ett barn av oändligheten!

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post35

Drömmar.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 18 Jun, 2014 07:49

Låt ditt dagdrömmeri få sväva fritt och låt dina önskningar stiga till väders som vackra, ljusfyllda ballonger.

Tillåt dig liksom barnet att släppa din fantasi upp genom rymden så att skaparkraften får fritt spelrum att manifestera sig.

Allting börjar med en tanke, en dröm.

Detta embryo är lika verkligt som det blivande barnet som i framtiden kommer att framfödas som din skapelse.

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post34

Ord.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 11 Jun, 2014 09:06

Ord är som undersköna kristaller, sammanfogade till stjärnor. Att beundra dessa stjärnor ger din själ den andliga näring den tarvar och den utarmade själen blir därmed pånyttfödd i sin själsliga glädje. Att finna ord är såsom att finna underjordens gnistrande skatter och dess verkan är ovärderlig och oskattbar.

I varje mörkt berg finns en ljus hålighet vari orden blommar i sin underjordiska skönhet. Änglarna sitta i ring och vakta ordens stillsamma innebörd. Orden tycks sjunga och ringa och förkunna framtidens ljuva drömmar.

med kärlek Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post33

Flöde.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 31 May, 2014 13:13

I ett blomstrande samhälle tas alla omhand och ges ett lika värde. Ingen är att förglömma och allas unika egenskaper tas tillvara och förvaltas, omvandlas och bidrar till samhällets trygga kunskap. Vi delar i framtiden självklart och generöst med varandra i allt. Rofferiets tid är härmed förbi och ingen önskar längre förmögenheter och tillgångar utöver de nödvändiga och livgivande. Idag stoppas penningflödet i osunda ansamlingar och blir till proppar i samhällets ådror.

I rörelse skapas istället flöde och ljus och allas tillgångar tillhör sålunda alla. Ekonomiska kriser och börsras tillhör härmed det förgångna. I det nya kärleksflödet kommer mycket gott att ske. Fantastiska samarbeten kommer att framträda och vetenskapen genom vitt skilda områden kommer på ett häpnadsväckande vis möjliggöra enorma upptäckter och framsteg. Ingen håller längre sina kunskaper fördolda för egen vinnings skull utan den villkorslösa önskan för framtidens forskare är att dela med sig och därigenom berika sig och sin omvärld.

med kärlek Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post32

Första boken!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 22 May, 2014 14:46
Idag för 6 år sedan kom min första bok ut, "Ljus från Norr", som var starten på Siljans Måsar Förlag. Tiden svindlar förbi och själv står man mitt i den vindfyllda fartleden och undrar hur allt kan gå så fort. Det skrivande ordet dock är bestående, förstärks för varje gång man läser det och lyfter, visserligen långsamt, det mänskliga medvetandet. Våra böcker vill visa vägen till nya tankar och även om många fortfarande vägrar lyssna inåt, så har en förändring skett. Vi tänker fler snälla tankar för varje dag som går och kanske kommer den nya tiden, de nya vindarna och de nya orden att höja ribban och ge människan tid att inse sin kapacitet, sin gudomlighet och sin styrka. Men än är många av oss fortfarande rädda för vår inre kraft - och tiden rusar förbi, ...

Här kommer kapitel 22 ur min första bok "Ljus från Norr", som föddes just idag, den 22 maj 2008: Den går att ladda ner gratis som e-bok på www.siljansmasar.com eller beställa här till kanonpris: Ljus från Norr

Budskap 22

Kära Vänner, det är strålande tider. Mänskligheten vaknar och ser sig yrvaket omkring på en helt ny världssituation. Vi kan äntligen nå er som planerat och nu kan vi gemensamt genomföra de förändringar som är så nödvändiga på er planet. Men ni måste börja med er själva. Ni behöver genomskåda er själva och se vilka ni egentligen är under alla lager av fördomar, lögner, svek och ifrågasättande.

I ert uppvaknande städas allt detta bort och plötsligt står ni där nakna och förstår ingenting. Be er själva om stöd och svar på alla nymodigheter. För er själ har väntat på er och svarar gärna. Fråga er själva vad ni egentligen vill – inte vad ni inte vill – utan rannsaka ert inre och känn den inre missionen av samhörighet. Här kommer ni att upptäcka att ni vill inget hellre än att vara tillsammans med hela mänskligheten, ni vill inget hellre än att hjälpa till i samhället och med era medmänniskor.

Men under alla era livstider har Egots stolthet och missunnsamhet hållit er borta från denna inre sanning. Ni är bara en och kommer så alltid att vara. Hur ni vill gå till väga för att möta varandra, det är upp till er själva. Bara att ni vågar möta någon som gjort er orätt eller någon ni själva har förorsakat sorg, kan leda er till enorma insikter och framsteg i era egna utvecklingar. Detta tillsammans med er omgivnings uppvaknande gör att samhälle efter samhälle, nation efter nation går till gemensamma aktioner och förenar sig över alla gränser för mänsklighetens och Moder Jords bästa.

Vi ser detta och vi utlovar er ett spektakulärt resultat över allas förhoppningar. Ni är en sådan styrka tillsammans att all ovilja försvinner och all ilska går upp i rök och all frustration brinner upp i livsglädjens låga. Ljuset är ert och vägen är en och ni är beskyddade i vår Herres ljus,tillsammans med oss som går före och bereder vägen.

Ett nytt Universum väntar er, med skådespel som ur er vildaste fantasi, musikaliska toner ni aldrig hört och färgfenomen ni aldrig sett. Allt är ert när ni hittar hem inom er – i all gemenskap. Det räcker inte att en av er hittar hem. Ni måste invänta varandra och hitta hem tillsammans. Det är då alla svaren avtäcks framför er, alla skuggor skingras från er omedvetenhet och alla minnen passerar revy. Det blir en känslomässig upplevelse, men samtidigt fullständigt befriande och lindrande på alla sätt. Ni behöver bara blunda och våga tänka er iväg att ni gärna vill hitta hem till er äkta kärna, er inre essens, att det är det enda ni egentligen har velat i hela ert liv, i alla era liv. Men ni har tagit en lång omväg, med många livserfarenheter på vägen bort från ert inre istället. Nu fungerar inte den färdriktningen längre. Den har tagit slut. Jorden har tagit slut för era upptäcktsfärder. Ni hittar inget mer, utan nu vänder ni åter mot den källa varifrån ni alla har kommit – och där möts ni i ett kärt återseende, med alla era livsuppgifter avklarade, hemlängtan väl paketerad och återresan bokad. Ni har alla varit tillsammans i alla tider. Därför behöver ni inte känna någon oro, nu när gamla mönster faller sönder, gamla system krymper ihop och gamla traditioner mister sin effekt.

Den nya ordningen har börjat gro över hela planeten och dess styrka och kraft rår ingen på. Bara följ med i de nya rörelserna, fullständigt trygga i tanken att någon alltid håller sin vakande hand över er. Rensa er från allt ytligt skräp och trotsa ert eget Ego, gå emot er gamla invanda stolthet och våga förändra era vanor. I morgon, gör något helt nytt som ni aldrig gjort tidigare. Låt er inspireras av de nya flödena som forsar över er, andas in dess energigivande essens och andas ut den igen till er omgivning. Ingen går längre ensam kvar i gamla fotspår.

Alla tar vi nya steg framåt tillsammans, utan fördomar och andra hindrande tankar. Allt är rent nu och er utsida kommer att utstråla denna renhet. Den kommer att återspeglas på Moder Jord, som kommer att visa en ännu vackrare sida, efter hela reningsprocessen och ni kommer förstummas av hennes skönhet. Hon har blivit ung på nytt, trots all er skadegörelse mot henne. Hon har älskat er i alla väder och nu ger hon slutligen sin skönaste utstyrsel till mänskligheten, som gåva för er innersta trohet, längtan och hopp. Hon har aldrig gett upp hoppet om er. Och en morgon inser ni det allihop. Det blir en morgon av skam och förlåtelse, men också en morgon av evig tacksamhet och kärlek i samförstånd med er Moder Jord. Så skynda er att vakna, att rena er från gamla mönster och släng er ut i den nya tidens forsande rörelse – i fullständig tillit.

Vi som alltid är med er!


Tack!

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post31

Skaparkraft.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 19 May, 2014 09:30

Skaparkraft

Den Gudomliga kraften finns inuti allt och alla, denna skaparkraft finns tillgänglig och den berusar oss stundtals av lycka. Det är den du hör ur den lilla fågelns strupe och det är i denna du ser sommarängens blommor och strån böja sig i den stilla brisen.

I allt du ser finns denna skaparkraft förankrad, tillika i ditt eget hjärta blommar kraften till fullo.


Denna gåva som är oss given ger oss en mångfald möjligheter. I varje stund börjar ett nytt liv, en nyskapelse av ditt jag. Betänk därför att de misstag du tycker dig genomgå föds på nytt, i en ny början och möter sitt nya försök i den rodnande soluppgången.

med kärlek Carina

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post30

Visdom.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 11 May, 2014 12:03

Den teoretiska kunskapen är vitt skild från den självupplevda, förankrade.


Ingen lärd man är vis förrän han upplevt sin lärdom. Härom finns många berättelser.
Två lärda män vandrar tillsammans på en solbelyst, slingrande väg. De går i en uppförsbacke och pratar gemytligt under sin promenad. Den ena mannen går dock tyngre, ty han släpar på alla böcker han genom åren förskansat sig. Den andra mannen går med lätta steg, ty han talar ur hjärtat.

med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post29
« PreviousNext »