Northern light writers Blog

Northern light writers Blog

Ljus.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 05 May, 2014 12:09

Alla tider vilar i eder. Alla stunder vilar i samma stund såsom fågelns ägg vilar i det mjuka redet. Ni är alla var och en ett universum och ni ingår alla i samma skapelse.
Ingen är utanför detta, ingen är för liten eller för stor, ingen för udda eller kantig att hamna där utanför. Ni har alla skapat era egna begränsningar. Ni har därigenom ritat gränser och delat in er i länder och folkgrupper, i rika och fattiga. Ni har skapat er kungar och undersåtar,
slavar och slavdrivare. Den starke har utnyttjat den svage, den utbredande har försökt kväva den begränsade. Allt ska falla och omkullkastas i detta tänkande! Stora lärdomar ligger framför era fötter och gamla kunskaper ska åter väckas till liv. Repetitionerna leder till en galant föreställning och Universums intelligens applåderar!

Från liggande kommer ni upp på era fötter och kan bilda den ring av ljus som till slut ska frälsa världen.
Ni ska upptäcka att ni själva är aktörerna i denna frälsning och att det ni passivt förväntat er leder er själva till aktiv handling i era liv.


Med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post28

Till dig som söker sanningen och våndas över alltings skenbara oföränderlighet.

Hur skriver jag en bok?Posted by Daphne 02 May, 2014 09:43

I ändens tid ska människorna vakna från sin slummer i materien. Dualismens tid med kampen mellan ont och gott är över. Nycklarna till uppvaknandet finns inprogrammerat i människans celler och låset måste öppnas med nycklarna som människorna själva har. En gång låstes människan in i tredje dimensionen och nycklarna, koden, gömdes så att hon inte skulle kunna komma ur sitt fängelse. Nycklarna gömdes inte någonstans i universum på en annan planet inte ens i stenarna på jordens yta eller under havet på botten av de stora oceanerna. Nej; nyckeln som gör det möjligt att låsa upp förseglingen finns gömd i människans DNA inuti var och ens kropp och har funnits där hela tiden. Vem söker något sådant inuti sig själv. Gömstället var mycket sinnrikt uttänkt.

Människorna måste själva låsa upp dörren för att få sin frihet och nå ljuset och kunskapen. När låsen rasslar till och dörren öppnas för några följer resten med. Fortare och fortare går det och lättare och lättare tills hela mänskligheten har vaknat upp ur sin begränsning.


Eva-Lena Johansson


Kolla gärna in mina böcker genom att klicka på dom!

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post27

Våga Ditt Inre!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 30 Apr, 2014 10:12

För att kunna skriva intressant, fängslande och engagerat så behöver du överlämna dig till ditt inre och låta den intelligens som hålls fången där, få sin röst hörd. Detta är inte enkelt, för det kan vara skrämmande att skriva ur sitt innersta, men det är just dessa ord som inspirerar oss andra. Så våga lyssna på ditt inre, plocka fram all visdom som ligger där och bara väntar på att du ska öppna dig och dela med dig - för nu behöver världen en annan kunskap än all den yttre och krävande som bara gör oss sönderstressade, sjuka och sänkta. Nu är det dags för förändring, för människan har rätt att må bra, vara lycklig och känna sig meningsfull. Här kan du bidra med dina ord, dina tankar och din inre sanning! Så våga ditt inre!

Följande budskap fann jag idag i min andra bok; "Ljus från Norr - Del 2", som du kan hitta på Siljans Måsar Förlag: http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/yvonne-frank-mansson-ljus-fran-norr-del-2.html


"Att förlänga era liv är inte vårt mål. Däremot att fördjupa era insikter, är vad vi kämpar för. Vi försöker med alla tillåtna medel att få er bort från den materiella överflödsvärldenså att ni kan hitta ert Gudomliga överflöd inom er. Där finner ni den skatt, som ni alla söker.

Er jakt på välfärd, materiella tillgångar och hög standard har fått er alla ur kurs. Ni följer inte de sifferkoder som ger er inre stabilitet och självkännedom. Nej, ni jagar de siffror som bara har nollor efter sig, och de talen slutar oftast i återvändsgränder. Därför är vägen lång tillbaka igen till era inre balanserande sifferkoder.

Förbruka inte mer energi på att jaga status och vackra prylar. Skönheten finner ni i vindens osynliga rörelse genom löven, i fåglarnas sång genom gryningen och i solnedgångens skimmer längs havsytan. Skönheten finns även inom er och strålar igenom de stunder ni känner lycka, skaparglädje och kärlek. Det bästa med denna skönhet är att hon inte kostar något. Istället ökar hon i värde, ju mer ni använder er av henne.

I dessa tider som ni nu går igenom, behöver ni hitta tillbaka till den naturliga skönheten och öka på hennes intensitet. För vackra naturupplevelser läker alltid en sårad själ och tröstar oavbrutet ett osäkert hjärta. Gör allt ni kan för att se det vackra i dessa tider. Ansträng er för att inte drunkna i massmedias deprimerande världsbild. Se er istället som de Gudomliga Universella varelser ni är och som aldrig kan påverkas av tiders negativa skeenden. Allting är endast en rörelse mot högre tillstånd. Men för att nå högre, behöver människan förstå det lägre och enas där. Gemensamt kan ni nå era rättmätiga Universella höjder. Aldrig en och en. Därför backar nu många av er ljusarbetare och skänker ljus och kärlek med skönhetens visdom, till de som halkat efter. Detta är er uppgift i dessa dagar.

Ge aldrig upp, hur smutsigt det än kan bli för er i vissa vardagliga situationer. Se det som en rening och sätt alltid mörkret i ljuset, så kommer ni att hitta något vackert att fokusera på i allt det nattsvarta. Det kan verka mycket tungt och svårarbetat på ytan, men ni ska veta att ljuset tränger fram även i de mörkaste personligheterna just nu. En dag skiner strålar igenom och då finns det ingen återvändo för ljuset. Då har mörkret låtit sig lysas upp och allt läks i Skaparens händer. Därför ber vi er att inte ge upp, utan be oss om hjälp med era ljusa tankar.

Ni har många vackra dagar framför er. Skönheten kommer att öka och visa sig allt mer i människors hjärtan. Ni kommer att se hur människor strålar inifrån och hur detta lyfter samhällen ur sitt mörker. I detta ljus frodas skaparkraften och er inre glöd letar sig fram till de kreativa lösningar som är de bästa för er framtid.

Tveka aldrig, stäng aldrig dörren, utan öppna er för den Universella skönhet som nu vill lysa upp er värld. Det kommer nya siffror, som leder er till alternativa möjligheter och framgångar i er kommande tid. Ingenting blir som förr, allt får en ny början och denna början startar med ert ljus, med er skönhet och med er oändliga kärlek till allt det skapade. Ju mer ni ger, desto mer får ni tillbaka av Universum. Så fungerar de Universella lagarna – så länge ni tänker gott, säger gott och utför goda handlingar.

Ingen är dock felfri på Jorden, så klandra er aldrig när ni gjort något som ni ångrar. Så länge ni kan erkänna era handlingar, goda som onda, och föra en tydlig dialog med era högre Jag, känner medvetenheten av er sanna natur. Allt är som det ska. Njut nu av den skönhet som kommer att visa sig för er, i ljuset av era kärleksfyllda hjärtan.

I ljuset, där vi möter er!

  • Comments(2)//blog.northernlightwriters.com/#post26

Hut går inte hem!

Hur skriver jag en bok?Posted by Jennyli Gustafsson 29 Apr, 2014 14:46


Änglarna jublar i skyn över att vandrande änglar på jorden förbereder sig på att kämpa tillsammans för vakenheten. Moder jord AB är ett projekt som inte går ut på att tjäna pengar, utan det går ut på att väcka människorna till insikt om ett liv utan pengar. Money can´t buy you love! Attraktionen som ni människor känner till pengar och allt det som pengar kan ge er, förblindar era själar. Människornas taktik för att förtjäna sina pengar i blod, svett och tårar är inte tjänbart längre. Hämta mod att se varifrån och varthän. Hämta mod att se mönstret som vävs upp framför era ögon. Manifestera era liv utifrån detta mönster. Medvetandegör er själva om vad själen egentligen vill. Hut går visserligen hem, men det är inte rätt taktik i dessa tider.

Huta inte åt er själ att stilla sig. Mitt barn, det är du och ingen annan som tämjer din själ. Hur vill du att din själ ska se ut? Människors själar vill blomma nu. Ytterst är människans själ inget mindre än Gud själv. Människans själ är vare sig mer eller mindre. Huta inte åt din själ att tygla sig i sin blomstringsfas. Förneka inte din själ att blomma. Förbjud inte din själ att slå ut sina blad i full prakt. Hutandet som ni gör åt era själar är oftast inget annat än en rädsla att göda era egon. Människans hutande är inlärt sedan långa tider och förvissningen om att ni inte ska tro att ni är något är förunderligt stark. Mitt råd till dig är att förvissa dig om att ditt eget ansikte är det vackraste som finns och det mest gudomliga som finns.

Människornas ansikten är ljuset på Jorden som tränger igenom de tjocka slöjorna av tvivel, missmod och kris. Halleluja så förunderligt vackert ditt ansikte är när det lyser så klart genom dimmorna. Moder jord – alltså jag, förundras av din skönhet. Följsamheten i din själ värmer mitt moderliga hjärta. Födelsens mirakel är nu äntligen här. Född är Herren och kastar en blick på sin gemål. Förundrad ser Herren sin gemåls ljus lysa genom dina ögon. Förundrad närmar han sig för att ske din vilja! Moder jords ljus lyser genom ditt ansikte och kärleken är ett faktum. Faktum kvarstår att den goda viljan är vägen till himmelriket. Förlåten kan falla. Förlåten som har döljt ditt sanna Jag. Förlåten kan falla och brudslöjan kan lyftas bort från ditt ansikte.

Förlåten som har döljt ditt sanna Jag, faller därför att främlingen inte längre är en främling. Under slöjan som har skymt din sikt har du ändå anat sanningens första kyss. Du har förnummit den där i fjärran. Först när ditt ljus lyser så starkt genom slöjan syns det ända bort till horisonten. Herren Gud i himmelen blir varse detta ljus och vänder sitt ansikte mot dig. Förberedelserna tar fart. Förberedelserna för heligt bröllop mellan Moder jord och Fader himmel inom dig. Gud fader sätter en gyllene krona på ditt huvud och ljuset och kraften från denna krona öppnar porten till det känslornas tempel som finns i ditt bröst. Musiken flödar ur detta tempel tillsammans med alla uppdämda känslor som väntat på att få frigöras. Porten som en gång varit en port till din själs fängelse har nu blivit en port till himmelriket och din själs befrielse.

När porten är öppen får din själ luft. Anden sänker sig över din kropps tempel och ingjuter liv i dig. Förty så skapades världen i ett enda litet andetag med fötterna på Jorden och händerna sträckta mot skyn. Halleluja mitt barn. Möjligheternas land ligger framför dig. Förbered dig på kunskaper som inte är av denna världen. Mönstret framför dig vävs upp och skapar en vacker bild av ditt liv. Människor ser oftast inte denna bild och blir vilsna. Förty så skapades världen, utav jord är du kommen, jord skall du åter bli. Människorna skapades efter första stävjandet i universum. Musik flödade i kosmos och kvarkar och kadenser flätades samman i ett virrvarr av kosmiska flöden och formfragment. Hut går hem, men inte här. Hade hut fått råda före människans tid, hade inga människor blivit till. Förstå att skapelseprocessen är ständigt pågående.

Människan har lärt sig att förneka sina växande kroppar och själar så till den milda grad att utvecklingen och skapelsen nästan avstannat. Fäll upp visiret omgående och se vem du är. Förstå att allt liv är gudomligt och att allt liv är i sin innersta essens skapande. Förstå att du är skapandets förmåga att vara till. Förstå att vore det inte för dig, då funnes ingen gud. Förstå att frälsning är inget annat än en människa som vaknar och inser vem hon är. Frälsning är först och främst en enda stor aha-upplevelse och därmed också det andetag som ingjuter liv i en människa. Förstå hur det hela hänger ihop. Förstå också hur din Bibel försöker bära denna visdom på sitt sätt. Förstå också att det finns många biblar där ute som samtliga söker bära denna visdom. Förstå att den yttersta och mest ursprungliga av alla biblar är ditt eget hjärta.

Ditt hjärta bär all visdom i sin inre kammare, väl försluten tills den dag du låter Moder jords vackra ljus lysa genom ditt ansikte och tala om för Fader himmel att du är beredd att krönas till drottning. Förlåten faller när han sätter kronan på ditt huvud. Den gyllene kronan är nyckeln in till ditt hjärta, himmelriket på jorden.

Moder Jords keruber och änglar förmedlar hennes ord till dig. Följ Moder jords leende från dina fötter ända upp till huvudet. Famla inte i mörker mer. Hennes ljus lyser genom dina ögon som lanternor i mörkret. Du ska visa vägen för många andra vars ögon fortfarande är dunkla. Marken talar ett fantastiskt frigörande språk och Moder jords feer, älvor och andar kommer dig till mötes med det uppstigande kristalljuset från Moder jord. Möt dem med ett öppet sinne och bjud in dem i ditt liv. Änglar och naturandar finns runt dig för att samarbeta med dig så att formen för allt liv inte ska dö ut i sitt eget ständiga åthutande mot sig själv. Följ sanningens ljus och lös upp alla dimslöjor som fördunklar livet.

Hut går inte hem längre. Människans rädsla för att göda sitt ego gör henne tillbakahållen och förminskad. Förlös människorna från sina rädslor och från sitt tvivel med ditt ljus. Moder jords ljus är ditt ljus. Marken som bär dina fötter ger dig näring varje dag. Mästra inte dig själv. Dra en suck av lättnad och låt livet flöda, flöda, flöda i Jesu Kristi namn, Amen!

Moder Jord


För att läsa fler budskap av mig gå till bloggen http://evigheternasbok.blogspot.se/

Du kan också följa "Maia Aela - flickan från planeten Akleja" i hennes frigörande skapelseprocess tillsammans med Ernesto, Inkaättlingen från Peru. Boken hittar du här

http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/jennyli-gustafsson-maia-aela.html  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post25

Nektar.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 25 Apr, 2014 11:58

Finn er balans mellan himmel och jord och sök er till den andlighetens nektar som bäst är till för er sköra kropp. Var och en av er har en egen blomma, färdigutvecklad för er att besöka. Denna andliga hemvist är för er kännedom och det är i denna ni känner er bekväm och uppfylld.

Detta är naturligt och riktigt och ska så vara. Allas blommor, allas tro är lika sann och riktig för fjärilen som symboliseras av jordmänniskan. Kanske pålyser du nu att du saknar tro? Din egen blomma öppnar sig för dig och du tar emot denna trolösa tro.

Med kärlek

Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post24

När Viljan finns!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 24 Apr, 2014 10:50

Att skriva är egentligen inte alls svårt - men att skriva så att läsaren fängslas och stannar kvar genom ordens flöde - det är den stora utmaningen! Det är så lätt att bara berätta olika händelser och situationer med sin text, men det ger inte läsaren rätt förutsättningar för en spännande läsning. Det gäller att måla med orden, att beskriva känslor och sinnlighet så subtilt och direkt med orden att läsaren själv känner vad du skriver, och samtidigt utelämna så pass mycket att nyfikenheten får läsaren att stannar kvar genom hela materialet. Att skriva så att läsaren glömmer att han/hon läser, utan istället verkligen upplever allt; det är vår uppgift som författare - och det är bara att överlämna sig till ordrikedomen inom sig och våga lyssna. För när viljan finns, så dyker detta magiska ordflöde upp!

I min e-bok "BudskapsPortalen", som finns på Siljans Måsar Förlag:
http://www.siljansmasar.com/sv/artiklar/yvonne-frank-mansson-budskapsportalen.html
fann jag följande inspirerande budskap idag - till Dig:

"När viljan finns, är arbetet enkelt. Du samlar din medvetenhet

i Solar Plexus, känner kraften där och öppnar dig

för din egen Gudomlighet, satt i det större sammanhang

som du är ämnad för. Konkret så innebär detta att du

öppnar dig för det program, det uppdrag och den mission

som du är skapad för att uppfylla på Jorden. När du känner

flödet, vet då att det gyllene ljuset kopplas till ditt

Solar Plexus och du är medveten i ditt eget sammanhang.

Moder Kosmos sänder dig den andliga näringen genom

denna Gudomliga navelsträng och du kan växa från

grodd till fulländad skönhet i trygghet och skaparglädje.

Moder Jord förankrar dina rötter i hennes hjärtas kamrar

och låter sin näring nå dig den vägen. Jord och Kosmos

möts i ditt Solar Plexus och Din Gudomliga skönhet,

välvilja och kreativitet uppstår.

Att öppna sig för Alltet är för många det mest skrämmande

som finns. Därför gömmer sig fortfarande människan

bakom materiella ting och yttre välstånd. Denna

fasad rämnar nu i det guldljus som inget mörker kan

dölja sig för längre. Ditt ljus är idag starkare än din rädsla.

Därför tål du dessa ord, som är fyllda av andliga näringsämnen,

och som kommer att lyfta dig till nya höjer av medvetande som du inte trodde existerade.

Allt ljus börjar i dig. När du sedan visar upp ditt ljus i

världen, läggs det pussel som speglar hela Kosmos i

människan.

Ljusrådet genom Moder Kosmos Djup

Tack!"

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post23

Färger.

Hur skriver jag en bok?Posted by Carina Sloberg 14 Apr, 2014 09:25

Vi glömmer så lätt de avigsidor och tunga last vår granne har och ser kanhända endast dennes koketta framsida. Att se en medmänniska i sin helhet kräver ett sinne med vidgat perspektiv och stor förmåga till nyansernas fina energier. Det vi först lär oss är att urskilja svart och vitt, därefter ser vi rött, gult och andra klara färger och efter det urskiljer vi de oändliga blandningar som däremellan uppstår. Till slut kan vi läsa andras färger till fullo och ser igenom dem utifrån och in, vi genomskådare dem.

Med kärlek Carina  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post22

Tacksamhet!

Hur skriver jag en bok?Posted by Yvonne Frank Månsson 10 Apr, 2014 13:38
Vårens förunderliga vindar för med sig dofter och minnen från ögonblick, då Lyckan gjorde sig påmind och gav stöd och trygghet under "tappade fotfästen". När man får en vink om lyckliga stunder från svunna tider, kommer man ofta ihåg att tacka. Vi har sååå mycket att vara tacksamma över! Att tacka för det man får vara med om, även om det gör ont, är att ge sig själv en bra grogrund, stabilitet och fotfäste i livet. Jag tackar regelbundet för allt jag får uppleva, både tuffa situationer och glada tillfällen. Det stärker mitt inre, skingrar oro och rädsla och på något förunderligt sätt förändras kemin i kroppen - balans, harmoni och frid infinner sig. Vår gemensamma tacksamhet kan sprida sig, förstärkas och försöka sig, det är jag säker på, så Din tacksamhet kan vara avgörande!

Idag slog jag upp ett kapitel i en av mina e-böcker; "BudskapsPortalen - Del2" där jag hittade följande citat:


"Denna afton känner jag enbart en stark Tacksamhet! En tacksamhet över att vi får verka tillsammans, att vi får växa i gemenskap och att vi får njuta av det oändliga flöde som inte vill något annat än att vi ska vakna i förståelse. Alla våra liv är enbart av tacksamhet och tänk när alla förstår det. Då kan Människan vakna!


När längtan övergår till väntan, passerar ni det nålsöga som får er att träda in i Oändligheten. Det är svindlande på andra sidan detta nålsöga, det är evigt och det är obegränsat. Vi önskar denna afton vänja er vid denna nya tanke.

Släpp för ett ögonblick era jordiska bekymmer, er sorg och er oro. Vänd er istället inåt och uppnå total frid i er innersta kärnas väsen. Där frodas grönskan, där frodas den andlighet som ni längtar efter och där frodas er egen Skaparkraft. I dessa tider av total transformation, möter ni nu den våg av upplysning som väntat på er i era hjärtans kammare. Ni är de signalblomster som går före och tänder alla de gatlysen som sedan länge varit släckta för er omgivning. Ni är hoppet i den stress och det kaos som råder och denna tanke kan stärka er och er egen osäkerhet. Vi ber er denna afton att frigöra er ytterligare från tanken att ni inte bär hela vägen, att ni inte är tillräckliga och att ni inte duger. För det gör ni, ni är mer än det ljus som ni bär inom er. Ni är de som går före och visar vägen. Det är det enda betydelsefulle i dessa dagar. Och Universum strålar av tacksamhet."

Länk till e-boken på www.siljansmasar.com:

  • Comments(0)//blog.northernlightwriters.com/#post21
« PreviousNext »